New Hospital Logo

Cenovnik

Opšta medicina
Pedijatrija
Kardiologija
Endokrinologija
Gastroenterologija
Dermatologija
Transfuzija
Opšta hirurgija
Ginekologija
Urologija
Ortopedija
Neurohirurgija
Grudna hirurgija
Plastična i rekonstruktivna hirurgija
Anesteziologija sa reanimatologijom
Radiologija
Sanitetski prevoz
Otorinolaringologija
Vaskularna hirurgija
Sistematski pregledi
Interventna radiologija