Logo-New_Hospital

Cenovnik

Opšta medicina
Pedijatrija
Kardiologija
Gastroenterologija
Transfuzija
Opšta hirurgija
Ginekologija
Urologija
Ortopedija
Neurohirurgija
Grudna hirurgija
Plastična i rekonstruktivna hirurgija
Anesteziologija sa reanimatologijom
Radiologija
Sanitetski prevoz