Logo-New_Hospital

Cenovnik

Ginekologija
Radiologija
Ortopedija
Opšta hirurgija
Plastična i rekonstruktivna hirurgija
Gastroenterologija
Kardiologija
Pedijatrija
Urologija
Transfuzija
Opšta medicina
Sanitetski prevoz