New Hospital Logo

Cenovnik

Opšta medicina
Pedijatrija
Kardiologija
Pulmologija
Endokrinologija
Gastroenterologija
Dermatologija
Transfuzija
Opšta hirurgija
Ginekologija
Urologija
Ortopedija
Neurohirurgija
Grudna hirurgija
Plastična i rekonstruktivna hirurgija
Anesteziologija sa reanimatologijom
Neurologija
Radiologija
Sanitetski prevoz
Interventna radiologija
Sistematski pregledi
Vaskularna hirurgija
Otorinolaringologija
Onkološka hirurgija
Barijatrijska i metabolička hirurgija