New Hospital Logo
deco

PAPA bris

Opšta ginekologija

PAPA bris

poznat i kao Papanikolau test ili PAP test, je ginekološki screening test koji se koristi za rano otkrivanje promena u cerviksu (grliću materice) koje mogu ukazivati na rizik od raka cerviksa. Ovaj test je nazvan po dr. Georgiosu Papanikolau, koji je razvio ovu tehniku.

Evo kako se obavlja PAPA bris:

  1. Priprema pacijentkinje: Pacijentkinja se postavlja u ginekološki položaj na preglednom stolu. U većini slučajeva, pacijentkinja ne zahteva posebnu pripremu za PAPA test, ali je važno da se test obavi kada nema menstruacije, kako bi se dobili tačni rezultati.
  2. Uzimanje uzorka: Lekar će koristiti poseban instrument, nazvan „PAPA četkica“ ili „PAPA špatula“, kako bi uzeli uzorak ćelija sa cerviksa. Ovaj postupak obično traje samo nekoliko sekundi i obavlja se u okviru ginekološkog pregleda.
  3. Označavanje uzorka: Uzorak ćelija se stavlja na stakleni slajd ili se smešta u tečnost (tečni PAP test) i označava.
  4. Analiza uzorka: Uzorak se šalje u laboratoriju gde se ćelije detaljno analiziraju pod mikroskopom. Laboratorijski tehničar će pregledati ćelije kako bi identifikovao eventualne abnormalnosti, promene u ćelijskoj strukturi ili prisustvo humanog papiloma virusa (HPV).
  5. Dijagnoza i rezultati: Rezultati PAPA brisa obično se klasifikuju u kategorije kao što su „normalan“, „nejasan“, „abnormalan“ ili „pozitivan na HPV“. U slučaju abnormalnih rezultata, lekar će preduzeti dodatne korake kao što su ponovni PAPA test, kolposkopija ili biopsija kako bi se utvrdila priroda promena na cerviksu.

PAPA bris je važan preventivni test koji može pomoći u ranoj detekciji raka cerviksa ili prekanceroznih promena. Redovno obavljanje PAPA testa preporučuje se svim ženama u određenim intervalima, obično svake 3 godine, u cilju očuvanja zdravlja reproduktivnog sistema i sprečavanja ozbiljnih problema. Važno je konsultovati se sa ginekologom kako bi se odredila pravilna učestalost PAPA testiranja i druge preventivne mere.

Doktori

PAPA bris

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.

phone 021 3000 505 / 069 8400 505
Cena pregleda 1.200 RSD
Zakazivanje srpski

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.

Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻