Logo-New_Hospital
Opšta Bolnica Novi Sad
deco

Naš tim

NEW Hospital TIM

Svi
Menadžment
Lekari
Medicinsko osoblje
Administrativno osoblje
Tehničko osoblje

Menadžment

Nebojša Malenković

Nebojša Malenković

Direktor

Doc. dr Aleksandar Gluhović

Doc. dr Aleksandar Gluhović

Spec. opšte hirurgije i medicinski direktor

Usluge koje lekar obavlja: Laparoskopske i klasične operacije…

Saznajte više
Jelena Dovedan

Jelena Dovedan

Glavna sestra

Ivana Jovanović

Ivana Jovanović

Koordinator korporativnih komunikacija

Lekari

Doc. dr Aleksandar Gluhović

Doc. dr Aleksandar Gluhović

Spec. opšte hirurgije i medicinski direktor

Usluge koje lekar obavlja: Laparoskopske i klasične operacije…

Saznajte više
dr Aleksandar Andrić

dr Aleksandar Andrić

Spec. opšte hirurgije

Usluge koje lekar obavlja: Otvorene i laparoskopske operacije kila prednjeg…

Saznajte više
dr Vladan Milošević

dr Vladan Milošević

Spec. anesteziologije sa reanimatologijom

Usluge koje lekar obavlja: Anesteziološke procedure svih vrsta-opšta, regionalna anestezija,…

Saznajte više
dr Zoran Dragić

dr Zoran Dragić

Spec.anesteziologije

Prof. dr Radovan Cvijanović

Prof. dr Radovan Cvijanović

Spec. abdominalne hirurgije

Prof. dr Dragan Savić

Prof. dr Dragan Savić

Spec.ortopedske hirurgije

Usluge koje obavlja: Ugradnja veštačkih zglobova: parcijalne i…

Saznajte više
dr Aleksandar Patrnogić

dr Aleksandar Patrnogić

Spec. opšte hirurgije

Saznajte više
Prim.dr Ivan Majdevac

Prim.dr Ivan Majdevac

Spec.opšte hirurgije-onkolog

Usluge koje obavlja: Opšta i onkološka…

Saznajte više
dr Vladimir Selaković

dr Vladimir Selaković

Spec. opšte hirurgije

Dr Bojan Jelača

Dr Bojan Jelača

Spec. neurohirurgije

Usluge koje lekar obavlja: Specijalistički pregledi iz oblasti neurohirurgije Operativno…

Saznajte više
dr Miloš Kovačević

dr Miloš Kovačević

Spec.plastične hirurgije

Usluge koje lekar obavlja: Estetska hirurgija…

Saznajte više
dr Aleksandar Urošević

dr Aleksandar Urošević

Spec. plastične i rekonstruktivne hirurgije

Usluge koje lekar obavlja: Uvećanje grudi , smanjenje grudi, podizanje…

Saznajte više
Prof. dr sci. med. Miloš Koledin

Prof. dr sci. med. Miloš Koledin

Spec. grudne hirurgije

Usluge koje lekar obavlja: Resekcija pluća kod malignih i benignih…

Saznajte više
Dr Bojan Koledin

Dr Bojan Koledin

Spec. grudne hirurgije

Prof. dr Slobodan Grebeldinger

Prof. dr Slobodan Grebeldinger

Spec. dečje i vaskularne hirurgije

Prof. dr Radoica Jokić

Prof. dr Radoica Jokić

Spec. dečje hirurgije

Doc. dr Borislav Markov

Doc. dr Borislav Markov

Spec. maksilofacijalne hirurgije

Usluge koje lekar obavlja: Ortognatska hirurgija Traumatologija kostiju lica Rekonstruktivna…

Saznajte više
Dr Vaso Kecojević

Dr Vaso Kecojević

Spec. ortopedije

Prof. dr Goran Malenković

Prof. dr Goran Malenković

Spec.ginekologije i akušerstva, onkolog

Usluge koje lekar obavlja: Opšta ginekologija –…

Saznajte više
dr Luka Anđelić

dr Luka Anđelić

Spec.ginekologije i akušerstva

Dr Aleksandar Babić

Dr Aleksandar Babić

Spec. ginekologije i akušerstva

Dr Klara Birinji Milosavljević

Dr Klara Birinji Milosavljević

Spec. ginekologije i akušerstva

dr Vanja Kurjakov

dr Vanja Kurjakov

Spec. pedijatrije

Usluge koje lekar obavlja: Redovni pedijatrijski pregledi…

Saznajte više
Dr Nebojša Golić

Dr Nebojša Golić

Spec. pedijatrije

dr Jela Tošić

dr Jela Tošić

Spec.pedijatrije, gastroenterohepatolog

Doc. dr Ivana Vorgučin

Doc. dr Ivana Vorgučin

Spec. pedijatrije - endokrinolog

Prim.dr Ljubica Krstić

Prim.dr Ljubica Krstić

Spec. pedijatrije

Usluge koje lekar obavlja: Redovni pedijatrijski…

Saznajte više
Doc. dr Nenad Barišić

Doc. dr Nenad Barišić

Spec.pedijatrije-kardiolog

Usluge koje lekar obavlja: Kardiološki pregled / konsultacije…

Saznajte više
dr Andrej Petreš

dr Andrej Petreš

Spec.radiologije

Usluge koje lekar obavlja: Minimalno invazivne procedure…

Saznajte više
Prof. dr Sanja Stojanović

Prof. dr Sanja Stojanović

Spec.radiologije

Prof. dr Mira Govorčin

Prof. dr Mira Govorčin

Spec.radiologije

Usluge koje lekar obavlja: ULTRAZVUK Ultrazvuk gornjeg abdomena…

Saznajte više
dr Jelena Pilipović-Grubor

dr Jelena Pilipović-Grubor

Spec.radiologije

dr Aleksandar Spasić

dr Aleksandar Spasić

Spec.radiologije

Prof. dr Jovan Lovrenski

Prof. dr Jovan Lovrenski

Spec. radiologije

Usluge koje lekar obavlja: Ultrazvuk abdomena i male…

Saznajte više
dr Daniela Donat

dr Daniela Donat

Spec.radiologije

Dr Branislava Bogdanović

Dr Branislava Bogdanović

Spec. radiologije

dr Stanko Čović

dr Stanko Čović

Spec. radiologije

Prof. dr Dijana Nićiforović

Prof. dr Dijana Nićiforović

Spec.radiologije

dr Dušan Živković

dr Dušan Živković

Spec. interne medicine - kardiolog

Prof. dr Jasenko Đozić

Prof. dr Jasenko Đozić

Spec.urologije

Usluge koje lekar obavlja: Dijagnostičke procedure –Ultrazvuk urotrakta,…

Saznajte više
dr Senjin Đozić

dr Senjin Đozić

Spec.urologije

Usluge koje lekar obavlja: Dijagnostičke procedure Pregled Ultrazvuk urotrakta TRUS…

Saznajte više
Dr Paunel Popov

Dr Paunel Popov

Spec. urologije

Prof. dr Stevan Trbojević

Prof. dr Stevan Trbojević

Spec.interne medicine,gastroenterolog i hepatolog

Saznajte više
Prof. dr Daniela Marić

Prof. dr Daniela Marić

Spec. infektolog

Prim. dr Miroslav Kendrišić

Prim. dr Miroslav Kendrišić

Spec. otorinolaringologije

dr Ana Paroški

dr Ana Paroški

Lekar na specijalizaciji

Usluge koje lekar obavlja: Male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji…

Saznajte više
dr Kristina Stanisavljev

dr Kristina Stanisavljev

Lekar opšte prakse

Usluge koje lekar obavlja: Usluge…

Saznajte više
dr Desanka Rakin

dr Desanka Rakin

Lekar opšte prakse

Usluge koje obavlja kao lekar opšte prakse: opšti…

Saznajte više
Dr Neda Arsenijević

Dr Neda Arsenijević

Lekar opšte prakse

Usluge koje obavlja kao lekar opšte prakse: opšti pregledi odraslih…

Saznajte više
Dr Mihajlo Stojanović

Dr Mihajlo Stojanović

Lekar opšte prakse

Mr ph Jovana Crnogorac

Mr ph Jovana Crnogorac

Magistar farmacije

Medicinsko osoblje

Jelena Dovedan

Jelena Dovedan

Glavna sestra

Slađana Milenković

Slađana Milenković

Medicinska sestra

Jovana Siječo

Jovana Siječo

Medicinska sestra

Jelena Čekić

Jelena Čekić

Medicinska sestra

Milijana Vuković

Milijana Vuković

Viši radiološki tehničar

Anđelko Ignjatović

Anđelko Ignjatović

Medicinski tehničar

Nebojša Lipovčan

Nebojša Lipovčan

Medicinski tehničar

Kiril Velikanov

Kiril Velikanov

Medicinski tehničar

Nenad Savić

Nenad Savić

Viši radiološki tehničar

Ivana Kljajić

Ivana Kljajić

Medicinska sestra

Hana Jašarević

Hana Jašarević

Medicinska sestra

Ana Dukić

Ana Dukić

Medicinska sestra

Nikolina Višekruna

Nikolina Višekruna

Medicinska sestra

Bojana Nikolić

Bojana Nikolić

Viši radiološki tehničar

Jaroslava Ruskovski

Jaroslava Ruskovski

Medicinska sestra

Filip Lazarevski

Filip Lazarevski

Viši radiološki tehničar

Desanka Gluščević

Desanka Gluščević

Instrumentarka

Petra Bolić

Petra Bolić

Medicinska sestra

Teodora Činčurak

Teodora Činčurak

Medicinska sestra

Bojana Bukvić

Bojana Bukvić

Medicinska sestra

Milica Ilić

Milica Ilić

Medicinska sestra

Lidija Pavlović

Lidija Pavlović

Medicinska sestra

Neda Obradović

Neda Obradović

Medicinska sestra

Radislav Knežević

Radislav Knežević

Medicinski tehničar

Srđan Manojlović

Srđan Manojlović

Viši radiološki tehničar

Miroslav Aškrabić

Miroslav Aškrabić

Medicinski tehničar

Sanja Zec

Sanja Zec

Medicinska sestra

Ivana Koprivica

Ivana Koprivica

Medicinska sestra-instrumentarka

Svetlana Ilić

Svetlana Ilić

Instrumentarka

Aleksandra Ćirić

Aleksandra Ćirić

Medicinska sestra - instrumentarka

Administrativno osoblje

Bojan Šimunović

Bojan Šimunović

Koordinator korisničkog centra

Paula Baračkov

Paula Baračkov

Koordinator službe finansija

Gordana Stanić

Gordana Stanić

Referent na info pultu

Dajana Trifunović

Dajana Trifunović

Referent na info pultu

Jelena Jovančević

Jelena Jovančević

Referent na info pultu

Saznajte više

Tehničko osoblje

Aleksandar Milošević

Aleksandar Milošević

Koordinator tehničke službe

Eva Cvetković

Eva Cvetković

Održavanje higijene

Rajna Tintor

Rajna Tintor

Održavanje higijene