New Hospital Logo

Prof. dr sci. med Dragan Nikolić

Prof. dr sci. med Dragan Nikolić

Specijalista opšte hirurgije i uža specijalizacija vaskularne hirurgije

Stručni i naučnoistraživački rad:

 • Specijalista opšte hirurgije i uža specijalizacija vaskularne hirurgije na Klinici za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu
 • Predmet stručnog delovanja : opšta, vaskularna i transplantaciona hirurgija
 • Vanredni profesor za užu naučnu oblast Hirurgija (Vaskularna hirurgija) na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
 • Specijalističke strukovne studije: Menadžment u zdravstvu, Studijski program: Inžinjerijski menadžment na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu (diplomirao 2019.godine


Rukovodeća pozicija u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog tipa:

 • Upravnik Urgentnog centra Kliničkog centra Vojvodine
 • Pomoćnik direktora Univerzitetskog kliničkog centra za zdravstvo od 2021. godine
 • Koordinartor za hirurške grane Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine


Radno iskustvo

 • Od 1998. do 2004. godine lekar na specijalizaciji opšte hirurgije na Klinici za vaskularnu i transplantacionu hirurgiju Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu.
 • Od 2004.-2015.godine lekar specijaliste opšte hirurgije na Klinici za vaskularnu i transplantacionu hirurgiju Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu. Predmet stručnog delovanja : opšta, vaskularna i transplantaciona hirurgija.
 • Od 2016.godine hirurg sa užom specijalizacijom iz vaskularne hirurgije na Klinici za vaskularnu i transplantacionu hirurgiju Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu. Predmet stručnog delovanja : opšta, vaskularna itransplantaciona hirurgija.
 • Od 2014. godine Načelnik Službe operacionih sala Kliničkog centra Vojvodine.
 • Od 2016-do 2017. :
 • Načelnik Službe operacionih sala Kliničkog centra Vojvodine,
 • Načelnik Odeljenje urgentne hirurgije Urgentnog centra Kliničkog centra

Vojvodine

Zamenik Upravnika Urgentnog centra Kliničkog centra Vojvodine

 • Od 2017. godine Upravnik Urgentnog centra Kliničkog centra Vojvodine
 • 2020-2021. Koordinator Covid 19 sistema Kliničkog Centra Vojvodine
 • Koordinator za hirurške grane UKCV od 2021.godine
 • Pomoćnik direktora za zdravstvo Univerzitetskog Kliničkog centra Vojvodine od 2021. godine
Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻