New Hospital Logo

Dr Mladen Đurić

Dr Mladen Đurić

Spec. opšte hirurgije

Usluge koje lekar obavlja:

  • hirurgija dojke
  • kolorektalna hirurgija
  • hirurgija štitne žlezde
  • hirurgija jetre i želuca

Biografija

Ime i prezime: Mladen Đurić
Datum i mesto rođenja: 07.04.1987.godine u Šapcu
Adresa stanovanja: Narodnog fronta 11/5, 21000 Novi Sad

Obrazovanje:
Osnovnu školu i gimnaziju “Vera Blagojević” završio u Šapcu.
Diplomirao studije medicine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2013.godine
Specijalizaciju iz opšte hirurgije započeo aprila 2016. godine.
Student druge godine doktorskih akademskih studija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu – smer klinička istraživanja.

Radno iskustvo:
Volonterski staž na Klinici za operativnu onkologiju, Instituta za onkologiju Vojvodine u trajanju od dve godine.
U stalan radni odnos na Klinici za operativnu onkologiju, Instituta za onkologiju Vojvodine primljen 15.07.2015.god.
Specijalistički ispit iz opšte hirurgije položio 17.06.2021.god.
Asistent na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu
Naučne aktivnosti:
Kao autor i koautor učestvovao u izradi nekoliko naučnih radova:

Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻