New Hospital Logo

Dr Branislava Bogdanović

Dr Branislava Bogdanović

Spec. radiologije

 

2006. godine diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu

Od 2007. radi na Institutu za zaštitu zdravlja dece i omladine Vojvodine, prvo kao klinički lekar na Odeljenju neonatologije, a potom na Odeljenju za radiološku dijagnostiku

 1. – 2015. godine specijalizacija iz radiologije u KCV

Od 2015. godine radi kao specijalista radiologije na IZZZDIO Vojvodije i kao konsultant u nekoliko privatnih klinika.

Član Srpskog lekarskog društva

Kontinuirana medicinska edukacija – aktivno i pasivno učešće na skupovima i Kongresima radiologa u zemlji i inostranstvu.

 

Usluge koje lekar obavlja:

 

 • CT pregledi:CT glave

  CT vrata

  CT grudnog koša

  CT abdomena i male karlice

  CT ekstremiteta

  CT angiografija

  CT urografija

   

  Magnetna rezonanca:

   

  MR endokranijuma

  MR abdomena

  MR karlice

  MR kičmenog stuba

  MR medijastinuma

   

  Ultrazvučni pregledi:

   

  UZ pluća i pleure

  UZ mozga

  UZ abdomena i male karlice (sa pregledom urotrakta)

  UZ evaluacija crevnog zida i apendiksa

  UZ vrata sa štitastom žlezdom

  UZ površnih mekih tkiva

  UZ LS regije kod beba do 3 meseca starosti

   

   

  RTG pregledi

   

  RTG pluća i srca

  RTG nativnog abdomena/urotrakta

  RTG ezofagografija

  RTG pregled gastroduodenuma

  Kolonografija

  Mikciona cistografija

  Intravenska urografija

  RTG procena koštane zrelosti (leva šaka)

Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻