New Hospital Logo

dr Aleksandar Andrić

dr aleksandar andrić opšta hirurgija hirurg

dr Aleksandar Andrić

Spec. opšte hirurgije

Usluge koje lekar obavlja:

  • Otvorene i laparoskopske operacije kila prednjeg trbušnog zida (preponskih, pupčanih, postoperativnih…)
  • Otvorene i laparoskopske operacije žučne kese i žučnih puteva
  • Otvorene i laparoskopske operacije trbušnih organa i retroperitoneuma
  • Konzervativno i operativno lečenje u oblasti proktologije (hemoroidalna bolest, analne fistule i fisure …)
  • Ambulantna hirurgija (operativno lečenje pilonidalnih cista, uraslog nokta, ateroma, fibroma i drugih promena na koži…)

Biografija

Dr Aleksandar Andrić je rođen 1975. u Novom Sadu gde je završio osnovno i srednje obrazovanje. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu 2002. godine kao doktor medicine, nakon čega je započeo aktivnu vojnu službu kao sanitetski oficir u Vojsci Srbije. Specijalizaciju opšte hirurgije je završio 2011. godine na Vojnomedicinskoj akademiji.

Dalja usavršavanja i stručna znanja je sticao u zemlj i inostranstvu u oblastima urgentne hirurgije (UC KCV), proktologije i minimalno invazivne (laparoskopske) hirurgije u oblastima herniologije, kolorektalne hirurgije i ginekologije (Austrija, Grčka, Hrvatska, Francuska), te hirurgije žučnih puteva, VMA Beograd. Nakon sporazumnog prekida aktivne vojne službe u činu potpukovnika karijeru nastavlja kao opšti hirurg u Opštoj bolnici New HOSPITAL u Novom Sadu.

Radno iskustvo:

2021. – Načelnik stacionarnog lečenja, Opšta bolnica NEW Hospital, Novi Sad
2014 – 2021. Načelnik Odeljenja za hirurške bolesti, Vojna bolnica Novi Sad

2013 – 2014. Načelnik Odseka za opštu hirurgiju, Vojna bolnica Novi Sad
2011 – 2013. opšti hirurg, Odeljenje za hirurške bolesti, Vojna Bolnica Novi Sad
2006 – 2011. specijalizacija opšte hirurgije, Vojnomedicinska akademija Beograd
2003 –  2006. lekar opšte prakse u Garnizonskoj ambulanti Novi Sad (2005. godine komandant kontigenta VS u mirovnoj misiji u DR Kongo, Kinshasa)

Reference, stručniradovi, članstva:

  • Član hirurske sekcije SLD I DLV
  • Član ESVS
  •  Član EHS, UEHS