New Hospital Logo

Mr ph Jovana Baćović

Mr ph Jovana Baćović

Magistar farmacije

Obrazovanje:
2001 – 2007. Medicinski fakultet Novi Sad, odsek Farmacija
1997 – 2001. Gimnazija “Svetozar Marković” Novi Sad, opšti smer
Osnovna škola “Laza Kostić” Kovilj

Dodatno usavršavanje:
Upisala klinički smer Doktorskih studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.
ICH Good Clinical Practice R2 – Banja Luka 2019.

Web summit – Lisabon 2019. učestvovala u više radionica vezanih za primenu veštačke
inteligencije u zdravstvu i kliničkim ispitivanjima.

Neformalno obrazovanje:

kroz Massive Online Open Courses – tema interesovanja: nutricionizam.

Od strane kolega 2014. godine izabrana za člana Upravnog odbora Udruženja farmaceuta Vojvodine,
gde do 2019. učestvuje u realizaciji stručnih Simpozijuma akreditovanih od strane Zdravstvenog
saveta Srbije za kontinuiranu edukaciju zdravstvenih radnika. U istom periodu deluje i kao član
Skupštine Saveza farmaceuskih udruženja Srbije.

2019-2023. član Suda časti Udruženja Farmaceuta Vojvodine i član Upravnog Odbora SFUS-a.
Od 2010. neprekidno član Farmaceutske komore Srbije.

2022. član komisije stručnih nadzornika Farmaceutske komore Srbije za sprovođenje redovne spoljne
provere kvaliteta stručnog rada.

Nakon petnaestogodišnjeg iskustva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, apoteci javnog tipa, postaje deo
uspešnog tima Opšte bolnice “New Hospital”, gde planira i realizuje nabavku lekova i medicinskih
sredstava za potrebe bolnice, prati i sprovodi propise iz oblasti farmaceutske delatnosti.