New Hospital Logo

Prof. dr Vladimir Harhaji

Prof. dr Vladimir Harhaji

spec. ortopedije i traumatologije

Rođen u Novom Sadu 1973. godine gde je završio Medicinski fakultet.
Specijalizaciju iz ortopedije i traumatologije završio je u Kliničkom centru Vojvodine, a specijalistički ispit je položio 2006. godine sa odličnim uspehom.
Bio je predavač na većem broju Kongresa i seminara u zemlji i inostranstvu. Autor je brojnih stručnih radova iz oblasti ortopedije i traumatologije.
Uža specijalnost su mu:

  • oboljenja kuka,
  • ugradnja totalne proteze kuka,
  • prelomi karličnog prstena i čašice zgloba kuka,
  • povrede i oboljenja skočnog zgloba i stopala,
  • sportske povrede skočnog zgloba i stopala,
  • deformiteti stopala,
  • kao i operativno i neoperativno lečenje preloma.
Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻