New Hospital Logo

Doc. dr Bojan Jelača

doc. dr Bojan Jelača

Doc. dr Bojan Jelača

Spec. neurohirurgije

Usluge koje lekar obavlja:

  • Specijalistički pregledi iz oblasti neurohirurgije
  • Operativno lečenje spinalnih degenerativnih oboljenja vratnog i lumbalnog dela (diskus hernije, stenoze spinalnog kanala, spondilolisteze – segmentalne ‘nestabilnosti’ kičmenog stuba, PLDD – laserska operacija diskus hernije)
  • Operativno lečenje oboljenja perifernih živaca (entrapment neuropatija, traumatoloških stanja i tumora perifernog nervnog sistema)
  • Konsultacije za različite vrste tretmana tumora mozga (preporuke za operativno lečenje, radiohirurški tretman – Gama Nož, Iks nož i druge vrste zračenja i/ili radiološko praćenje)

Biografija

Dr Bojan Jelača rođen je 1985. godine u Novom Sadu, a nakon završene medicinske škole upisao je i Medicinski fakultet u Novom Sadu na kome je diplomirao 2011. godine. Doktorske studije iz oblasti Kliničke medicine je završio 2018. godine sa temom iz oblasti Neuroonkologije. Kao lekar specijalista zaposlen je u Kliničkom centru Vojvodine od 2019. godine na Klinici za neurohirurgiju – Odeljenju operativne neurohirurgije.

Član je Katedre za Hirurgiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu sa aktuelno pokrenutom inicijativom za izbor u zvanje docenta.

 

Svoje profesionalno usavršavanje do sada je sproveo tokom studijskih boravaka u Austriji, Švajcarskoj, Mađarskoj, Turskoj i Velikoj Britaniji, a 2021. godine je završio zvanični – teorijski deo ispita Evropskog udruženja neurohirurga (EANS part A exam).

Reference, stručni radovi, članstva:

U poslednjih deset godina objavio je, kao autor i koautor, desetine radova u domaćim i stranim časopisima, kao i više radova u kongresnim sažecima.

Učestvovao je u realizaciji međunarodnog projekta FP7 (sedmi okvirni program EU), pod nazivom: „CENTER TBI“, čiji je cilj bolja karakterizacija i optimalno lečenje neurotraumatoloških stanja, kao i u nekoliko internacionalnih i pokrajinskih projekata iz oblasti neuroonkologije i traumatologije.

Član je nekoliko regionalnih i internacionalnih udruženja: EANS (Evropsko udruženje Neurohirurga), UNS (Udruženje Neurohirurga Srbije), SeENS (Udruženje Neurohirurga Jugoistočne Evrope), UNoS (Udruženje NeuroOnkologa Srbije).