New Hospital Logo

Dr sci. med. Miodrag Golubović

Dr sci. med. Miodrag Golubović

Spec. interne medicine - kardiolog

Usluge koje lekar obavlja:

  • Preventivni kardiološki pregledi u cilju blagovremenog započinjanjanja terapije i sprečavanja nastanka ozbiljnih kardiovaskularnih komplikacija kao što su srčani udar (infarkt) ili slabost srčanog mišića.

 

  • Lečenje pacijenata koji imaju dokazanu bolest srca, anginu pectoris, hipertenziju, aritmije, metabolički sindrom. (ehokardiografija-ultrazvuk srca, test opterećenjem, 24 h Holter krvnog pririska i EKG-a)

 

  • Preoperativna selekcija i priprema pacijenata koji imaju indikaciju za operativnim lečenjem (bajpas hirurgija), ili interventnom kardiološkom intervencijim (kateterizacija i ugradnja stenta)

 

  • Nastavak lečenja operisanih pacijenata nakon kardiohirurškog zahvata koji zahteva dugotrajan nadzor i postoperativno praćenje

 

  • Lečenje pacijenta koji imaju srčanu slabost i koji su kandidati za napredne tehnologije kao što je ugradnja mehaničke pumpe ili transplantacije srca

 

  • Preoperativna kardiološka i internistička priprema i mišljenje za nesrčane operacije i anesteziju
Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻