New Hospital Logo

Dr Slavko Budinski

Dr Slavko Budinski

Spec. vaskularne hirurgije

Usluge koje lekar obavlja:

Specijalistički pregled iz oblasti vaskularne hirurgije

Vaskularna dijagnostika (Dopler ultrazvuk)

Hirurgija vena (laser ili klasična operacija, sklerozacija)

Hirurgija arterija (otvorena hirurška revaskularizacija na ekstremitetima)

Kreiranje vaskularnih pristupa za hemodijalizu (nativne arterio venske fistule – AVF)

Hirurška obrada hroničnih vaskularnih rana

Ablativna hirurgija (minor i major amputacije)

Biografija

Dr Slavko Budinski je rođen 1989.godine u Vrbasu. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu je diplomirao 2014.godine. Doktorske studije (studije III stepena) upisuje 2015. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Specijalizaciju iz vaskularne hirurgije upisuje 2016.godine. Izabran u zvanje asistenta 2018.godine u nastavi na katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Specijalistički ispit iz vaskularne hirurgije je položio u februaru mesecu 2022.godine. Učesnik brojnih konferencija, kongresa i skupova.

Radno iskustvo:

2022.- Lekar specijalista vaskularne hirurgije, Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, KCV Novi Sad

2018.- Asistent na Katedri za Hirurgiju Medicinskog Fakulteta u Novom Sadu

2016.- 2021.- Lekar na specijalizaciji iz vaskularne hirurgije, KCV Novi Sad

2015.- 2016.- Klinički lekar na klinici za vaskularnu i transplantacionu hirurgiju, KCV Novi Sad

2013.-2015- Volonter kao student i stažista na klinici za vaskularnu i transplantacionu hirurgiju i Urgentnom centru, KCV Novi Sad

Najznačajnije edukacije:

-Stručno usavršavanje u Univerzitetskoj bolnici u Cirihu (Švajcarska).

– Kurs o primeni skleroterapije vena pod kontrolom ultrazvuka u Vaskularnom centru Popović, Novi Sad.

– Kurs o primeni minimalno invazivne laser terapije vena (Biolitec ELVeS Laser Surgery)- dr Ferenc Šandor (Ormos Institut, Mađarska), Novi Sad.

– Kurs ultrazvučne dijagnostike- Škola ultrazvuka Poliklinika Antamedica, Beograd.

Reference, stručni radovi, članstva:

Član Evropskog udruženja vaskularnih hirurga, Udruženja kardiovaskularnih hirurga Srbije i Srpskog lekarskog društva.

 

Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻