New Hospital Logo

Dr Bojan Koledin

Dr Bojan Koledin

Spec. grudne hirurgije

Usluge koje lekar obavlja:

Minimalno invazivni pristup u lečenju benignih oboljenja štitaste žlezde

Anatomske resekcije pluća kod malignih i benignih oboljenja (atipične resekcije, lobektomija, bilobektomija, pneumonektomija)

VATS anatomske resekcije

Dekortikacija pluća

Biopsija i odstranjenje tumora medijastinuma

Korekcija urođenih deformiteta prednjeg zida grudnog koša (levkaste i kokošije grudi)

Resekcija tumora zida grudnog koša, benignih i malignih

VATS simpatektomija zbog prekomernog znojenja, primarne fokalne hiperhidroze

Dijagnostika i lečenje pleuralnih izliva (malignih i benignih) i pneumotoraksa

Biopsija limfnih čvorova na vratu i u pazuhu