New Hospital Logo

Prof. dr sci. med. Goran Malenković

Opšta Bolnica Novi Sada

Prof. dr sci. med. Goran Malenković

Spec. ginekologije i akušerstva, onkolog, Primarijus

Usluge koje lekar obavlja:

Opšta ginekologija Ginekološki pregled, Kolposkopski pregled, Ultrazvučni pregled 3D

 

Onkologija Onkološki subspecijalistički ginekološki pregled – dijagnostika/praćenje, operacije ginekoloških karcinoma -vulve, vagine, grlića, materice, jajnika

 

VTO Biopsija endometrijuma za bakteriološku analizu, Scratching endometrijuma, Provera prohodnosti jajovoda – Hysterosalpingo-Foam Sonography (HyFoSy) – ExEm® gel, Ultrazvučno praćenje ovulacije, Folikulometrija, Priprema za postupak VTO, Inseminacija, Stimulacija u postupku VTO, Aspiracija folikula u postupku VTO, Embriotransfer u postupku VTO

 

HisteroskopijaDijagnostička histeroskopija sa proverom prohodnosti jajovoda, Operativna histeroskopija – uklanjanje polipa materične duplje, uklanjanje priraslica u materičnoj duplji, uklanjanje subseptuma-septuma materične duplje, uklanjanje mioma materične duplje

 

Laparoskopija Dijagnostička laparoskopija, Operativna laparoskopija

 

Operacije i intervencijeSve vrste operacija i intervencija ginekoloških organa

 

Estetika intimne regijeLabioplastika, Himenoplastika, PRP vulvo-vaginalne regije, Zatezanje velikih usana hijaluronskim filerima, Povećanje „G“ tačke hijaluronskim filerom

 

Biografija

Rođen 1980. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Novom Sadu sa odličnim uspehom. Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu završio školske 2006-2007. godine sa prosečnom ocenom 9.38, te mu je pripala čast da na svečanoj dodeli diploma kao najbolji student čita Hipokratovu zakletvu.

Master-diplomski rad iz naučne oblasti ginekologija i akušerstvo pod nazivom –,,Komparativna analiza primene savremenih kontraceptivnih sredstava i metoda”, odbranio uspešno sa ocenom 10. Od 2008. godine zaposlen na Institutu za onkologiju Vojvodine, Klinici za operativnu onkologiju, odeljenju ginekologije gde je prošao profesionalni put od kliničkog lekara, lekara specijaliste, lekara subspecijaliste do šefa odseka.

U maju 2016 godine, nakon završenih subspecijalističkih studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu sa ocenom odličan, stiče zvanje subspecijaliste onkologa. Doktorsku disertaciju pod nazivom “The importance of hybrid diagnostic imaging in the preoperative evaluation of cervical cancer“ odbranio sa ocenom 10 na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2016. godine.

Nakon dva izborna ciklusa u zvanje asistenta, te izbora u zvanje docenta, u julu 2021. godine na osnovu odluke Izbornog veća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu izabran u zvanje profesora. U skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku za dobijanje naziva primarijusa Ministarstva zdravlja republike Srbije, te ispunjenim uslovima, u aprilu 2021. godine. dobija naziv primarijus.

Svoje profesionalno usavršavanje je usmerio na velike referentne centre za oblast u kojoj se usavršavao. Minimalno invazivnu hirurgiju-laparoskopiju i histeroskopiju je usavršavao u AKH Beč (Austrija), The European Academy of Gynaecological Surgery Leuven (Belgija), The European Academy of Gynaecological Surgery – Maribor (Slovenija), The European Academy of Gynaecological Surgery – Nicosia (Cyprus), Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana (Slovenija). Hirurgiju karcinoma jajnika i endometrijuma je učio u jednom od najboljih svetskih centara – IEO European Institute of Oncology, Milano (Italija).

http://www.goranmalenkovic.rs

Najnaznačnije edukacije:

 • AUB American University of Beirut – Beirut, Lebanon –2003. godina, deo osnovnih studija
 • AUB American University of Beirut- Department of Immunology – Beirut, Lebanon – 2004. godina, učešće u međunarodnom projektu, mentor Prof dr Alexander Abdel Noor
 • AKH – Beč, Austrija – 2010. godina – odeljenje ginekologije, usavršavanje operativnog pristupa i tehnike adneksalnih masa
 • The European Academy of Gynaecological Surgery – Leuven, Belgium – 2014. godina, LIPS COURSE Laparoscopic Intensive Practical Suturing – ESHRE certifikovana obuka iz oblasti laparoskopije
 • The European Academy of Gynaecological Surgery – Leuven, Belgium –2015. godina, Winner project – Structured diploma programme for Gynaecological Endoscopy – certifikacija završenog programa
 • The European Academy of Gynaecological Surgery -Maribor, Republika Slovenija – 2016. godina, MODERN HYSTEROSCOPY COURSE – hands-on training combined with live surgery sessions – ESHRE certifikovana obuka iz oblasti histeroskopije 
 • UKC Maribor, Department for Gynaecology and Obstetrics – Maribor, Republika Slovenija – 2016. godina, usavršavanje histeroskopskih veština i rešavanja problema materične duplje
 • ENYGO COURSE – Fertility Sparing in Gynaecological Oncology workshop – Madrid, Španija – 2017. godina, ESGO sertifikovani kurs o očuvanju fertilne sposobnosti žena do 35 godina obolelih od ginekoloških karcinoma
 • HIP COURSE Hysteroscopic Intensive Practical – Nicosia, Cipar –2017. godina – ESHRE certifikovana obuka iz oblasti histeroskopije 
 • UKC Banja Luka, Odeljenje ginekologije – Banja Luka, Republika Srpska – BIH. 2018. godina–usavršavanje laparoskopske tehnike pelvične limfadenektomije, mentor Doc dr Miroslav Popović
 • IEO European Institute of Oncology – Milano, Republika Italija – 2018. godina  – usavršavanje iz oblasti hirurškog tretmana karcinoma jajnika i endometrijuma, tutor Angelo Maggioni IEO director Gynecologic Cancer Surgery
 • IEO European Institute of Oncology – European School of Abdomino-Pelvic Surgery in Gynecologic Oncology – ESAGON – Milano, Republika Italija –2018 godina – jedan od 16 polaznika iz čitavog sveta prestižne Milanske škole onkologije, tutor Aletti Giovanni Damiano – IEO director for Innovative Therapeutic Strategies in Ovarian Cancer
 • Univerzitetni klinični center Ljubljana – Ljubljana, Republika Slovenija -2019. godina, usavršavanje tehnike laparoskopskog pristupa kod tumora jajnika i tumora endometrijuma, tutor Prim dr Branko Cvjetičanin

Reference, stručni radovi:

 • Malenković G., Tešić O., Mandić A., Žiki ć D., Dugandžija T, Velaga M. : Informisanost ženske populacije uzrasta od 21 do 24 godine o značaju humanog papiloma virusa kao faktora rizika prekanceroznih i kanceroznih lezija grlića materice, Medicina danas, 2009, Vol. 8, No 7-9, pp. 255- 260, ISSN 1451-124X
 • Tešić O., Mandić A., Ninčić D., Malenković G., Ivanov D., Gvozdenović Lj. : Analiza radikalnih operacija pacijentkinja obolelih od karcinoma grlića materice na Institutu za Onkologiju Vojvodine, Medicina danas, 2009, Vol. 8, No 10-12, pp. 307-313, ISSN 1451-124X
 • Tešić O., Ivanov D., Gvozdenović Lj., Malenković G., Mandić A. : Ileocekalna bolnostdijagnosticko terapijske dileme kod pacijentkinja reproduktivnog perioda, Medicina danas, 2009, Vol. 8, No 10-12, pp. 299-306, ISSN 1451-124X
 • Tomić S., Malenković G., Popović- Petrović S. : Menadžment u zdravstvenoj nezi, Medicina danas, 2009, Vol. 8, No 7-9, pp. 289-292, ISSN 1451-124X
 • Malenković G., Dugandžija T,Mandić A., Velaga M., Tešić O., Popović M. : Prikaz linearnog trenda obolevanja od ovarijalnog karcinoma u periodu od 2001 do 2008 godine na Institutu za Onkologiju Vojvodine, Medicinski pregled (Med Pregl), 2010, ISSN 0025-8105
 • Dugandžija T, Malenković G.,Miladinov-Mikov M., Bjelobrk Kolarov I., Velaga M., Ivković-Kapicl T : Epidemiological characteristics of malignant ovarian tumors in Vojvodina, Journal of BUON (Balcan Union of Oncology) Atina- Grece, 2011, No 16, pp. 722-726, PMID: 22331728
 • Bogavac M., Stojić S., Malenković G., Medić-Stojanoska M. : Pheochromocytoma in pregnancy, a diagnosis not to miss, HealthMED, 2011, Vol. 5, No 6, pp. 1670-1673, ISSN 1840-2991
 • Dugandžija T, Miladinov-Mikov M, Rajcevic S, Kacavenda D, Malenković G, Ristic M. Information Sources for Serbian Women on Cervical Carcinoma Risk Factors. Asian Pac J Cancer Prev.  2012;13(6):2931-4. doi: 10.7314/apjcp.2012.13.6.2931.
 • Malenković G., Dugandžija T., Miladinov-Mikov M., Popović-Petrović S., Tomić S.: Maligni tumori jajnika na Institutu za onkologiju Vojvodine u periodu od 2000.do 2011.godine- distribucija prema figo klasifikaciji., Medicina danas, 2012, Vol. 11, No 7-9, pp. 274-279, ISSN 1451-124X
 • Milosevic S, Bogavac M, Malenkovic G, Fabri M, Ruzic M, Dugandzija T. Visceral leishmaniasis as a cause of postpartum pyrexia – case report. Central European Journal of Medicine. (2013) 8: 149. https://doi.org/10.2478/s11536-012-0104-y
 • Mandić A, Ušaj-Knežević S, Kapicl TI, Ninčić D, Malenković G. Cyclooxygenase-2 expression in cervical cancer. Vojnosanit Pregl. 2014;71(11):997‐1005. doi:10.2298/vsp1411997m
 • Tomić S,Malenković G,Lalić I, Tomić S,Lalić N. Attitudes and beliefs of nurses and technicians towards complementary – alternative medicine. Med Pregl 2018; LXXI (Suppl 1):53-8
 • Tomić S, Nikin Z,Tomić S,Malenković G.Fatigue assessment in cancer patients. Med Pregl 2018; LXXI (Suppl 1): 53-58 https://doi.org/10.2298/MPNS18S1053T
 • Malenković G, Tomić S, Stoiljković B. Cesarean Section Scar Endometriosis. Med Pregl 2018; LXXI (Suppl 1): 83-6. https://doi.org/10.2298/MPNS18S1083M
 • Tomić S, Malenković G, Nikolić I.Nurses assessment of symptoms in cancer patients. Sestrinka reč. 2018;76(21):24-7   
 • Tomić S, Malenkovic G, Lalic N,Bojovic M, Tomic S. Effects of early rehabilitation treatment on the functional recovery and quality of life in patients three months after breast cancer surgery. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 2020 Volume 148, Issue 1-2, Pages: 81-86. https://doi.org/10.2298/SARH190521079T
 • Tomić DS, Malenković G, Tomić VS. The influence of exercise on the functional status and quality of life of patients that were surgically treated for breast cancer. BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation. 2019;11(Suppl 1):O3
 • Scholl, S., Popovic, M., de la Rochefordiere, A., Girard, E., Dureau, S., Mandic, A., Koprivsek K, Samet N, Craina M, Margan M, Samuels S, Zijlmans H, Kenter G, Hillemanns P, Dema S, Dema A, Malenkovic G, Djuran B, Floquet A, Garbay D & 34 others (2019). Clinical and genetic landscape of treatment naive cervical cancer: Alterations in PIK3CA and in epigenetic modulators associated with sub-optimal outcome. EBioMedicine. 2019 May;43:253-260. doi: 10.1016/j.ebiom.2019.03.069. 
 • Tatić M , Lađinović D , Skeledžija – Mišković S , Zdravković R , Radovanović D , Vicko F , Malenković G , Vučković Karan J , Uvelin A. Efficiency and safety of intrathecal morphine for analgesia after hysterectomy. Srp Arh Celok Lek 2019│Online First November 1, 2019│ DOI: https://doi.org/10.2298/SARH190312116T
 • Malenkovic G, Tomić S, Boban J. Clinical Presentation, Imaging Features and Management of Abdominal Wall Endometriosis. Srp Arh Celok Lek 2020│Online First April 24, 2020│DOI: https://doi.org/10.2298/SARH191013021M
 • Mandic A, Maricic S, Malenkovic G, Stojic I. Neoadjuvant chemotherapy in locally advanced cervical cancer in pregnancy-review of literature . JBUON 2020; 25(2): 597-604
 • Goran Malenković, Marija Velaga, Aljoša Mandić. Želim da znaš…-savremena kontraceptivna sredstva i metode i polno prenosive bolesti. Novi Sad -Omladinski Razvojni Centar 2009. (Novi Sad: DMGrafika). -34 str : ilustr. ; 24 cm. ISBN 978-86-912555-0-3. COBISS. SR –ID 240557831 priručnik/monografija
 • Malenkovic G., Mandic A., Tesic O., Nincic D., Rajovic J., Popovic M.. Endometrial changes in postmenopausal breast cancer patients associated with Tamoxifen treatment. – Congress of the European Society of Gynecology (ESG) (8; Rim; 2009 )
 • Malenkovic G., Mandic A., Nincic D., Novakovic P., Prvulovic N., Ivkovic Kapicl T.. Uterine giant tumor-differential diagnosis dilemma and management – a case report series – Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society (13; Prague; 2010 )
 • Dugandzija T., Mikov Miladinov M., Malenkovic G., Ivkovic Kapicl T., Prvulovic N, Ristic M.. Epidemiological analysis of breast cancer in Vojvodina in three perioda from 1978 to 2007- Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society (13; Prague; 2010 )
 • Dugandzija T., Mikov Miladinov M., Malenkovic G., Ivkovic Kapicl T., Djekic J.,Rajcevic S.. Epidemiological caracteristics of vulvar cancer in Vojvodina in three perioda from 1988 to 2007 – Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society (13; Prague; 2010 )
 • Malenkovic G., Mandic A., Popovic M., Zikic D., Rajovic J., Tesic O.. Endometrial pathologies associated with tamoxifen in breast cancer patients with postmenopausal vaginal bleeding – World Congress of Gynecological Endocrinology (14; Firenca; 2010 )
 • Malenkovic G., Rajovic J., Mandic A.,Novakovic P., Zivaljevic M., Nincic D.. Clinical management of patients with positive excision margin after cervical conization – World Congress of Gynecological Endocrinology (14; Firenca; 2010 )
 • Mandic A. , Knezevic Usaj S., Đurđević T., Ivkovic Kapicl T., Zivaljevic M., Malenkovic G., Novakovic P. Cyclooxigenase – 2 expression in cervical cancer – Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society (14; Vancouver; 2012 )
 • Lucic S., Malenkovic G., Peter A., Srbovan D., Spirovski M, Mandic A., Lucic M. Pelvic and distant lymphonodal involvement in early stage cervical cancer assessment by 18F-FDG PET/CT: a radiological/pathohistological correlation – European Congress of Radiology (ECR) (30; Vienna; 2018 )

Član više strukovnih udruženja:

 • LKS – Lekarska komora Srbije 
 • SLD – Srpsko lekarsko društvo 
 • DLV – Društvo lekara Vojvodine
 • ENYGO – The European Network of Young Gynae Oncologists
 • ESGO – Evropsko udruženje za ginekološku onkologiju
 • ESMO – Evropsko udruženje za medicinsku onkologiju
 • ESHRE – Evropsko udruženje za humanu reprodukciju i embriologiju
 • UGOS – Udruženje za ginekološku onkologiju Srbije
Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻