New Hospital Logo

dr Jelena Pilipović-Grubor

Opšta Bolnica Novi Sad

dr Jelena Pilipović-Grubor

Spec.radiologije

Usluge koje lekar obavlja:

  • UZ pregled abdomena
  • UZ pregled mokraćne bešike i prostate
  • UZ pregled skrotuma
  • UZ pregled dojki
  • Mamografija
  • CORE biopsija dojki
  • CT glave, grudnog koša, abdomena i male karlice, kičmenog stuba

Biografija