New Hospital Logo

dr Dušan Živković

dr Dušan Živković

Spec. interne medicine - kardiolog

Specijalista interne medicine, supspecijalista kardiologije, kardiolog poliklinike opšte bolnice “New Hospital”

Biografija

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, osnovne studije-Niš, 1991. godina

Specijalizacija interne medicine-VMA Beograd, 2004. godina

Supspecijalizacija iz kardiologije-Institut za KVB Vojvodine, Sremska Kamenica, 2009. godina

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, osnovne studije-Niš, 1991. godina

Specijalizacija interne medicine-VMA Beograd, 2004. godina

Supspecijalizacija iz kardiologije-Institut za KVB Vojvodine, Sremska Kamenica, 2009. godina

Iskustvo

Lekar opšte prakse – 9 godina

Specijalista interne medicine – 9 godina

Supspecijalista kardiolog – 14 godina

Član Udruženje kardiologa Srbije i  Evropskog udruženja kardiologa.

Redovno učešće na Prolećnoj kardiološkoj radionici, Kongresu kardiologa Srbije i Godišnjem evropskom kongresu kardiologa

Procedure koje lekar obavlja : 

 

KARDIOLOGIJA:

Preoperativna priprema pacijenata planiranih za nekardijalnu i kardijalnu hirurgiju

Preventivni kardiološki pregledi kod naizgled zdravih pacijenata

 • kod pacijenata koji nemaju dokazano KV bolesti ali sa visokim faktorima rizika : šećerna bolest,povišene masnoće u krvi-holesterol i trigliceridi,povišen krvni pritisak,gojaznost,pušački staž

Pregled kardiologa sa EKG-om-pacijenti koji već imaju dijagnostikovanu KV bolest  predlog terapije dalje praćenje:

 • reumatska bolest srca,
 • Povišen krvni pritisak-Hipertenzija
 • Ishemijska bolest srca(Angina pectoris,postinfarktna stanja,),
 • bolesti srca plućnog porekla i bolesti KS pluća,
 • bolesti srčane maramice-Pericarditis
 • bolesti srčanih zalistaka-Valvularne bolesti srca
 • poremećaji srčanog ritma i smetnje provođenja,preekscitacioni sindromi-Ritmologija

Pregled pacijenata sa dijabetesom i povišenim masnoćama u krvi kao i pušača : Navedena grupa pacijenata sa najvišim faktorom rizika za neželjeni KV događaj-Infarkt miokarda,CVI(šlog)

Dijagnostika i lečenje,kako akutne tako i hronične srčane slabosti,uz preporuku primene najsavremenijih medikamenata.

Nastavak lečenja stentiranih pacijenata,operisanih pacijenata nakon kardiohiruškog zahvata

 

Dopunske dijagnostičke procedure :

 • Ehokardiohrafija
 • Test opterećenja-ergometrija
 • Holter KP-(AMKP 24h)
 • Holter EKG-a

 

INTERNA  MEDICINA

Iz oblasti endokrinologije-dijabetes i bolesti štitaste žlezde(poseduje adekvatne sertifikate)

Hematologija-anemijski sindromi

Nefrologija-akutna i hronična bubrećna slabost,infekcije,kalkuloza