New Hospital Logo

Primarijus dr Nataša Kaćanski

Primarijus dr Nataša Kaćanski

Spec. pedijatrije - hematolog

Usluge koje lekar obavlja:

  • dijagnostika i lečenje urođenih ili stečenih bolesti krvi: anemija/eritrocitoza, bolesti leukocita i trombocita
  • dijagnostika i lečenje poremećaja zgrušavanja krvi-sklonosti krvarenju ili trombozi
  • uvođenje i praćenje bolesnika na antikoagulantnoj terapiji
  • dijagnostika uzroka uvećanih limfnih čvorova, uvećane slezine i jetre
  • analiza razmaza periferne krvi kod dece
  • kontrolni pregledi bolesnika nakon završenog lečenja zloćudne bolesti
  • preventivni pedijatrijski pregledi dece sa ličnom i porodičnom anamnezom o zloćudnim bolestima
Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻