New Hospital Logo

Dr Mirko Obradović

Dr Mirko Obradović

Spec. ortopedije i traumatologije

Usluge koje lekar obavlja:

Artroskopija kolena

Rekonstrukcija prednjeg ukrštenog ligamenta (ACL)

Artroskopija skočnog zgloba

Artroskopija lakta

Operativno lečenje kompleksnih povreda lakta i nadlaktice

Operativno lečenje kontraktura lakta

Operativno lečenje sindroma kubitalnog tunela

Operativno lečenje povreda bicepsa nadlaktice

Operativno lečenje preloma i iščašenja ramena

Operativno lečenje preloma klavikule (ključne kosti)

Operativno lečenje preloma šake, ručnog zgloba i podlaktice

Operativno lečenje preloma skočnog zgloba i potkolenice

Operativno lečenje povreda Ahilove tetive

Operativno lečenje preloma u regiji kolena i natkolenice

Operativno lečenje nesraslih preloma

Vađenje osteosintetskog materijala

Hijaluronske injekcije

PRP terapija

Intraartikularna injekcija blokada (kortikosteroidi)

Punkcija zglobova i burza

Operativno uklanjanje burza (lakat, koleno)

Operativno lečenje uraslog nokta

Biografija

Dr Mirko Obradović je osnovne studije i specijalizaciju iz ortopedije i traumatologije završio na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Zaposlen je na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju Kliničkog centra Vojvodine od 2012. U periodu 2014-2020. godine, angažovan je bio kao asistent na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
Član je Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, sekretar je Sekcije ortopedske hirurgije i traumatologije. Koautor brojnih naučnih radova, prezentovanih na stručnim sastancima i predavač na kursevima kontinuirane medicinske edukacije.

Godinama aktivno učestvuje na kursevima i webinarima vodeće evropske traumatološke organizacije – AO Foundation, kao i OMI (Open Medical Institute) seminarima predvođenim od strane vodećih eksperata iz SAD. Član je ESSKA – European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy, od 2019. godine.
Svoje profesionalno usavršavanje do sada je sproveo tokom studijskih boravaka u Austriji, Danskoj, Francuskoj, Mađarskoj.
Uža specijalnost: artroskopska hirurgija i sportska traumatologija; hirurško lečenje povreda i oboljenja lakta;

Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻