New Hospital Logo

Prof. dr sci. med. Miloš Koledin

Prof. dr sci. med. Miloš Koledin

Spec. grudne hirurgije

Usluge koje lekar obavlja:

Resekcija pluća kod malignih i benignih oboljenja

Dekortikacija pluća

Biopsija i odstranjenje tumora medijastinuma

Korekcija urođenih deformiteta zida grudnog koša (levkaste i kokošije grudi)

Resekcija tumora zida grudnog koša, benignih i malignih

VATS simpatektomija zbog prekomernog znojenja

Odstranjenje cista medijastinuma i pluća

Dijagnostika i lečenje pleuralnih izliva (malignih i benignih) i pneumotoraksa

Korekcija dijafragmalnih kila

Operativno lečenje struma na vratu i retrosternalnih

Biopsija limfnih čvorova na vratu i u pazuhu

Drenaža vrata i medijastinuma kod zapaljenskih procesa

U okviru odeljenja postoji i onkološka komisija  koja donosi odluku o preoperativnoj dijagnostici, lečenju kao i o postoperativnoj terapiji onkoloških pacijenata.

Biografija

Prof. dr Miloš Koledin diplomirao je  1982. na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Specijalistički ispit iz grudne hirurgije položio je 1991.

Magistarski rad odbranio je 1997. sa temom „Pleurodeza kao metod izbora u lečenju hroničnih pleuralnih izliva“.

Doktorirao je  2005. sa temom „Principi, mogućnosti i ograničenja u primeni minimalno invazivne hirurgije u onkološkoj torakohirurgiji“.

PROFESIONALNA KARIJERA

  •  Dom zdravlja Novi Sad – Služba za hitnu medicinsku pomoć
  •  1986-2010. Institut za plućne bolesti Sremska Kamenica, Klinika za grudnu hirurgiju
  • 2001- 2018. Upravnik Klinike za grudnu hirurgiju

USAVRŠAVANJA

1996. Kurs iz Videoasistirane torakohirurgije Korany institut Budimpešta

2005. Europian Surgical Institute Hamburg-Norderstedt  Minimally invasive operating techniques in thoracic surgery (Curiculum III )

2007. Advanced training course in SAGB and laparoscopic Y-Roux Gastric Bypass of the Paracelsus Private Medical  University, Hallein Clinic and  Salzburg Obesity Academy Foundation

ČLANSTVO U LEKARSKIM ORGANIZACIJAMA

Udruženje kardiotorakalnih hirurga Srbije

Evropsko udruženje grudnih hirurga  STS

NASTAVNE AKTIVNOSTI NA MEDICINSKOM FAKULTETU

 1998 – 2005.  Asistent na katedri za hirurgiju

od 2005. – Nastavnik profesor  grudne hirurgije na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu