New Hospital Logo

Dr Goran Savić

Dr Goran Savić

Spec. anesteziologije sa reanimatologijom

Usluge koje lekar obavlja:

  • Anesteziološke procedure svih vrsta-opšta, regionalna anestezija, spinalna anestezija, neuroaksijalni blokovi, analgosedacije
  • TIVA, TCI

Biografija

Dr Goran Savić rođen je 1965. u Prištini, gde je završio osnovnu i srednju školu. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1992.

Specijalizaciju iz anesteziologije završio na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu 1998.

1998 – 2000. anesteziolog na Institutu za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beogard

2000 – 2002. anesteziolog u Medicinskom centru „Dr Trifun Panovski“, Bitolj, Makedonija

2002 – 2006. anesteziolog u Medicinskom centru „Sv. Luka“ Smederevo

2006- 2019. anesteziolog KC Vojvodine, Novi Sad