New Hospital Logo

Prof. dr Dragan Savić

Opšta Bolnica Novi Sad

Prof. dr Dragan Savić

Spec.ortopedske hirurgije

Usluge koje obavlja:

  • Ugradnja veštačkih zglobova: parcijalne i totalne proteze kuka (bescementna, hibridna, cementna) i kolena
  • Deformiteti stopala – operativno lečenje čukljeva, čekićastih prstiju, uraslih noktiju…
  • Operativno lečenje preloma kostiju i iščašenja zglobova
  • Operativno lečenje povreda tetiva i ligamenta
  • Operativno lečenje promena hrskavice

Biografija

Prof. dr Dragan Savić, redovni profesor hirurgije (Ortopedija sa traumatologijiom) Medicinski fakultet, Novi Sad. Rođen je 9.9.1960. u Beogradu. 

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, smer Opšte medicine, 1979 – 1984.

Specijalističke studije iz ortopedske hirurgije i traumatologije Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu 1990 – 1993.

Magistarske studije smer Neuroendokrinologije 1986 -1988. 

Magistarska teza:  Medicinski fakultet u Novom Sadu, 1992.

Doktorska disertacija: Medicinski fakultet Novi Sad, 1999.

Stipendija – “Anica Bitenz”, 2003. Kanada

Radno iskustvo:

Zaposlen na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu

Lekar opšte prakse: 1986-1990

Specijalizant ortopedske hirurgije i traumatologije 1990-1993.

Lekar specijalista: od 1993.

Upravnik Poliklinike, Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu 2001-2005.

Upravnik Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu 2007-2016.

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu:

Asistent u naučno-israživačkom radu 1988-1992, asistent na predmetu uža naučna oblast Hirurgija (ortopedija sa traumatologijom:  1994-1999, docent: 1999-2004, vanredni profesor: 2004-2010, redovni profesor: od 2010.)

Reference, stručni radovi i članstvo u stručnim i naučnim asocijacijama:

Član Društva lekara Vojvodine – Srpskog lekarskog društva, član Sekcije za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju DLV-SLD (član Predsedništva), član Srpske ortopedsko traumatološke asocijacije (SOTA), član predsedništva Asocijacije za sportsku traumatologiju i artroskopsku hirurgiju Srbije (ASTAS).

Organizacija nacionalnih ili međunardnih manifestacija: SOTA 2008 (Beograd) – član naučnog odbrora, SOTA 2010 (Novi Sad) – predsednik kongresa, SOTA 2012 (Zlatibor) – član naučnog obora, SOTA 2014 (Beograd) – član organizacionog i naučnog odbora,  SOTA 2018 (Novi Sad) – član organizacionog i naučnog odbora.

Recenzent naučno stručnog časopisa „MEDICINSKI PREGLED“ Novi Sad 

Autor i koautor: Udžbenici 4, monografije, poglavlje u naučnim knjigama 11, reference međunarodnog nivoa: 7, reference nacionalnog nivoa: 35, saopštenja na međunarodnim skupovima: 91, saopštenja na domaćim načnim skupovima: 35. 

Naučni projekti: 7

Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻