New Hospital Logo

Prof. dr Stevan Trbojević

Opšta Bolnica Novi Sad

Prof. dr Stevan Trbojević

Spec.interne medicine,gastroenterolog i hepatolog

Biografija

Profesor dr Stevan Trbojević jedan je od vodećih gastroenterologa na ovim prostorima. Medicinski fakultet je završio u Novom Sadu 1984, na kom je magistriao 1988, a zatim završio specijalizaciju iz interne medicine 1991. i subspecijalizaciju iz gastroenterologije i hepatologije 1994. Doktorirao je na |Medicinskom fakultetu u Foči 2003. godine. Stručno se osposobljavao u domaćim i stranim centrima.

Kliničku praksu je obavljao u KC Vojvodine u Novom Sadu (1986-2000.), Univerzitetskoj bolnici u Foči (2001-2008.), UKC Republike Srpske u Banja Luci (2009-…) i Poliklinici Cardios u Novom Sadu (2018-…).

Nastavnu i naučnu delatnost je obavljao kao asistent na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu (1986-2000.), zatim na Medicinskom fakultetu u Foči, a potom i kao docent, pa profesor na istom fakultetu (2001-2018.) i na Medicinskom fakultetu u Banja Luci (2009-…). Bio je odgovorni  nastavnik na predmetima Interna medicina, Interna propedevtika i Klinička praksa I i II. Bio je prodekan za nauku i istraživanje na Medicinskom fakultetu u Foči (2003-2006.) i prorektor za  nauku, istraživanje i razvoj Univerziteta u Istočnom Sarajevu (2007-2016). 

Bio je koordinator ili učesnik dvadesetak internacionalnih razvojnih projekata u okviru TEMPUS, ERASMIS, FP6, FP7 i HORIZON2020 programa. Obučio je i bio mentor petnaestorici kolega da postanu gastroenterolozi i hepatolozi. Autor je i koautor velikog broja naučnih radova i projekata. Glavni je istraživač u više od deset kliničkih studija ispitivanja lekova.

Predsednik je Asocijacije gastroenterologa i hepatologa Bosne i Hercegovine, član je Svetske gastroenterološke organizacije (WGO), Svetske endoskopske organizacije (WEO), Evropskog udruženja gastroenterologa i hepatologa (UEG) i Evropskog udruženja gastroenteroloških endoskopista (ESGE).

Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻