New Hospital Logo

Dr Tatiana Baigerov

Dr Tatiana Baigerov

Spec. pedijatrije

Baigerova Tatjana Nikolajevna, rođena 15.09.1967
Rođena u Gukovu, Rostovska oblast, Ruska Federacija (SSSR). Nakon što je 1984. završila srednju
školu, upisala se na Medicinski institut Rostovskog ordena prijateljstva naroda, na
pedijatrijskom fakultetu. 1990. diplomirala na institutu pedijatriju 22.06.1990. Odlukom

Državne ispitne komisije kvalifikovan je za pedijatra. Od 01.08.1990. do 01.07.1991. godine
obavljala je pripravnički staž iz pedijatrije u Centralnoj gradskoj bolnici Zverevo, Rostovska
oblast.
od 01.07.1990 do 01.08.1996 radila je kao šef dečjeg somatskog odeljenja Centralne gradske
bolnice Zverevskaja. Na odeljenju je bila angažovana na pregledu i lečenju dece sa bolestima
respiratornog trakta, kardiovaskularnog sistema, gastrointestinalnog trakta, urinarnog
sistema.
od 06.01.1998.godine zbog selidbe prešla na rad u dečju polikliniku CJB u Gukovu kao okružni
pedijatar. Na ovoj poziciji radi 20 godina. u poliklinici se obavljao rad u dva pravca: rad na
recepciji u klinici i rad kod kuće sa pacijentima. na prijemu je pregledala bolesnu decu:
prikupljala pritužbe i anamnezu, vršila fizički pregled pacijenata, po potrebi prepisivala
i tumačila dodatne laboratorijske i instrumentalne preglede sa dijagnozom i lečenjem;
imenovan po potrebikonsultacije uskih specijalista, poslati na hospitalizaciju u gradsku
bolnicu ili na konsultacije u regionalnu dečiju bolnicu. takođe na prijemu obavila
preventivni pregled dece pre vakcinacije, pre posete dečjim ustanovama. Na prijemu je vršila
mesečni pregled odojčadi, merila antropometrijske podatke, davala preporuke roditeljima o
nezi, ishrani, prevenciji bolesti.
rad kod kuće (dežurstvo) sastojao se u obilasku akutno bolesnog deteta, pregledu i dijagnostici,
propisivanju dodatnih pregleda i lečenja, a po potrebi i upućivanju na hospitalizaciju. rad kod
kuće uključivao je i sprovođenje patronaže za zdravu decu uzrasta do 1 godine.
Pored rada u ambulanti, 20 godina sam radila honorarno kao dežurni lekar (noću i vikendom)
na pedijatrijskom odeljenju Centralnoj gradskoj bolnici (CGB) u Gukovu. Moje dužnosti su bile
pružanje hitne pomoći za akutne bolesti, hospitalizacija bolesne dece, propisivanje lečenja za
njih i praćenje njegovog sprovođenja. Dana 14. novembra 2017. godine dala je ostavku u CGB
Gukovo, na radna mesta okružnog pedijatra i dežurnog lekara.
od 01.12.2017.godine do 31.01.2023.godine radila je u Državnoj socijalnoj ustanovi „Dom za
nezbrinutu decu Zverevka za teško mentalno retardiranu decu“ kao pedijatar. Deca sa
invaliditetom sa teškom patologijom nervnog sistema, cerebralnom paralizom, Daunovom
bolešću (neka deca su nosioci gastrostomije i traheostome) žive i primaju palijativno lečenje
u ovoj ustanovi. svakodnevno sam pregledavala decu, davala uputstva osoblju o ishrani, nezi,
prepisivala lečenje u slučaju promene njihovog zdravstvenog stanja, a po potrebi i preglede i
konsultacije užih specijalista. takođe je rešio pitanja obezbeđivanja dece lekovima,
tehničkim sredstvima za rehabilitaciju, obavljanja rekreativnih aktivnosti. u slučaju stanja
koja ugrožavaju život deteta, pružila je hitnu pomoć, pozvala ekipu Hitne pomoći i pratila
dete tokom hospitalizacije.
Redovno (najmanje 1 put u 5 godina) pohađao kurseve usavršavanja na bazi visokoškolskih
medicinskih ustanova Ruske Federacije, uz prijem i obnavljanje sertifikata specijaliste u
specijalnosti „Pedijatrija“ jula 2012. godine, odlukom državne atestacione komisije,
dodeljena je prva kvalifikaciona kategorija.
U Srbiju je stigla 4. februar 2023. Trenutno učim srpski jezik, uključujući i posetu školi jezika.

Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻