New Hospital Logo

Dr Mirjana Elhag

Dr Mirjana Elhag

Spec. dermatovenerologije

Usluge koje lekar obavlja:

  • Dermatološki pregled odraslih i dece – pregled  kože, adneksa kože (dlaka, nokti) i vidljivih sluznica
  • Venerološki pregled – lečenje polno prenosivih infekcija:gonoreja, sifilis, hlamidijalne infekcije, trihomonijaza, herpesne genitalne infekcije
  • Dermoskopija – pregled mladeža, rano otkrivanje tumora kože, melanoma i nemelanomskih tumora
  • Kriohirurgija – uklanjanje keratoza, bradavica, mekih fibroma sa tečnim azotom
  • Elektrokauterizacija – uklanjanje keratoza, bradavica, mekih fibroma, kondiloma  sa elektrokauterom
  • Intralezionalna terapija Kenalogom keloida i hipertrofičnih ožiljaka

Biografija

Dr Mirjana Elhag rođena je u Novom Sadu. Nakon završene Srednje medicinske škole, upisuje Medicinski fakultet u Novom Sadu. Diplomirala je sa najvišom ocenom 2000. godine. Radila je u školskom i dečijem dispanzeru (Dom zdravlja Ruma), u dispanzeru opšte medicine (Dom zdravlja Ruma i Dom zdravlja Novi Sad), u službi Hitne medicinske pomoći (Dom zdravlja Sremska Mitrovica). Posebne kliničke veštine i znanja stekla je radeći kao specijalizant na Klinici za anesteziju i intenzivnu terapiju (Klinički centar Vojvodine). Osnivač i vlasnik ordinacije Dr Elhag do marta 2022.

2017. upisuje specijalističke studije iz dermatovenerologije, Klinički centar Vojvodine, Klinika za dermatovenerologiju Novi Sad. Januara 2022. stiče zvanje specijalista dermatovenerologije.

Radno iskustvo:

–             2013 – 2014. na specijalizaciji iz anesteziologije sa reanimatologijom, rad u operacionom bloku i preoperativna priprema pacijenata ( Anesteziološka ambulanta – Poliklinika), KCV, Klinika za anesteziju i reanimaciju, Novi Sad.

–             2014 – 2022. Ordinacija opšte medicine “Elhag“, vlasnik i osnivač.

–             2006. – 2014. KC Vojvodina- Klinika za anesteziju i reanimaciju, klinički lekar i specijalizant.

–             2006. god. DZ  Sr.Mitrovica , Služba hitne medicinske pomoći, lekar opšte prakse.

–             2005. – 2006. DZ Novi Sad, Služba opšte medicine, lekar opšte prakse.

–             2004 -2005. DZ Irig, Vrdnik, Služba opšte medicine, lekar opšte prakse.

–             2002. -2004. DZ Ruma, Pedijatrijska služba-školski dispanzer, lekar opšte prakse.

Udata, majka troje dece.

Usavršavanja i edukacije:

–             Aplikacija hijaluronskih filera, Xenia centar, Beograd, 2017.godine

–             Januar 2019. Prva škola dermatovenerologije, Šabac, organizator UDVS.

–             Mart 2018. Škola dermoskopije, VMA, Beograd

–             April 2019. Napredni kurs dermoskopije.

Dr Mirjana Elhag zastupa holistički pristup prema pacijentu.