New Hospital Logo

Dr Aleksandar Babić

Dr Aleksandar Babić

Spec. ginekologije i akušerstva

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu završio 2008. god.

   Kao lekar u službi opšte medicine i službi hitne medicinske pomoći radio do 2013. u Domu zdravlja Bač.

   Master studije zdravstvenog menadžmenta u Beogradu završio 2012 godine. Na predmetu Marketing u zdravstvu odbranio master tezu „Strategije komunikacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“.

   Specijalistički ispit iz oblasti ginekologije i akušerstva položio u januaru 2017. u Novom Sadu. Tokom specijalizacije završio kurs I kategorije „Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu“ u Zagrebu 2016. i položio završni ispit u Nacionalnoj školi za patologiju cerviksa, vagine, vulve i kolposkopiju na GAK „Narodni front“ u Beogradu 2016.

   Od februara 2017. do novembra 2022. radio u službi zdravstvene zaštite žena u Domu zdravlja Novi Sad. Od novembra 2022. zaposlen u New Hospital bolnici.

   Licencirani predavač prve pomoći.

   Govori engleski, služi se i nemačkim jezikom.

 

Usluge koje lekar obavlja:

– redovni ginekološki pregledi

– uzimanje PAPA i ginekoloških briseva

– ginekološki ultrazvuk

– kolposkopija

– praćenje trudnoće

– utvrđivanje trudnoće i ultrazvučni pregledi trudnica

– CTG

– savetovanje o kontracepciji

– uklanjanje i aplikacija spirale

– uklanjanje kondiloma

– biopsija grlića i endocervikalna kiretaža

– loop ekscizija

– cervikalna polipektomija

– eksplorativna kiretaža

– incizija Bartolinijeve žlezde

– postavljanje i vađenje pesara