New Hospital Logo

Dr Paunel Popov

Dr Paunel Popov

Spec. urologije

Usluge koje lekar obavlja:

 • specijalistički pregled
 • operacije bubrega (afunkcija, kamen, ciste bubrega…)
 • operacije mokraćovoda (suženje, kamen…)
 • operacije bešike
 • operacije prostate (uvećanje)
 • operacije mokraćnog kanala (suženja)
 • operacije skrotuma (hidrocele, varikocele, kastracije kod tumora prostate…)
 • sve vrste operacija tumora bubrega,
 • bubrežne karlice, mokraćovoda, bešike, prostate, testisa
 • endoskopske operacije – TUR prostate, TUR vrata mokraćne bešike, TUR tumora mokraćne bešike, endoskopsko razbijanje kamena u mokraćovodu i bešici
 • endoskopska operacija suženja mokraćnog kanala

Biografija

Dr Paunel Popov rođen je 1980. u Vršcu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Na medicinskom fakultetu „Viktor Babeš“ u Temišvaru, Rumunija, diplomirao je 2005. godine.

Specijalistički staž iz urologije obavio je na Odseku za urologiju Kliničkog centra u Temišvaru, gde je položio specijalistički ispit 2010. godine.

Od 2012. do 2021. zaposlen je u Vojno-medicinskom centru u Petrovaradinu kao specijalista urolog, gde se bavio svim segmentima ambulantne i operativne urologije, sa posebnim osvrtom na fimoze, operacije hidrocele i varikocele testisa, transuretralne resekcije prostate i tumora mokraćne bešike.