New Hospital Logo

Prof. dr Aleksandra Lučić

Prof. dr Aleksandra Lučić

Neurolog subspec. medicine bola

Prof. dr Aleksandra Lučić Prokin

Specijalista neurologije, subspecijlista medicine bola

 

Usluge koje lekar obavlja:

Neurološki pregled / konsultacije

Neuroultrazvučni pregled: Duplex karotidnih / vertebralnih arterija,

Transkranijalni color duplex  vertebrobazilarnog sliva (TCCD VB)

Transkranijalni color duplex  arterija Willis-ovog poligona (TCCD Willis)

Terapija bolnih stanja

 

Kretanje u u poslu:

1994.-2000. Klinički lekar, Klinika za neurologiju, UKCV, Novi Sad

2000.-2010. Lekar specijalista neurologije, Klinika za neurologiju, UKCV, Novi Sad

2010.-2021. Lekar specijalista neurologije, Urgentni centar, UKCV, Novi Sad

2017.-2021. Načelnik Odeljenja urgentne neurologije, Urgentni centar, UKCV, Novi Sad

  1. – Šef Kabineta za neuroultrazvučnu dijagnostiku, Klinika za neurologiju, UKCV, Novi Sad

Drugi relevantni podaci:

  1. – Predavač I edukator neuroultrazvučnih kurseva, Klinika za neurologiju UKCV, Novi Sad I Medicinski Fakultet, Univerziteta u Novom Sadu

2015-2023.  Predsednik Vojvođanske neurološke sekcije, DLV-SLD

  1. – Koordinator za neurologiju transplantacionog tima, UKC Vojvodina.

2016.-2018. Zamenik koordinatora za transplantaciju u transplantacionom timu, UKCV, Novi Sad.

2018-2022. Predsednik Etičkog odbora Lekarske komore Vojvodine.

2019.-          Član predsedništva Sekcije za urgentnu medicine, DLV-SLD.

 

Učesnik I rukovodilac nekoliko međunarodnih i domaćih naučnih projekata

Član međunarodnih I domaćih stručnih asocijacija

Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻