New Hospital Logo

Prim.dr Ivan Majdevac

Opšta Bolnica Novi Sad

Prim.dr Ivan Majdevac

Spec.opšte hirurgije-onkolog

Usluge koje obavlja:

 • Opšta i onkološka hirurgija 
 • Endokrina hirurgija – štitnjača, paraštitnjača 
 • Hirurgija dojke, onkoplastične procedure u domenu hirurgije dojke
 • Hirurgija jetre 
 • Laparoskopska hirurgija, osnovne i napredne tehnike 
 • Hirurgija gastro-intestinalne cevi, kolorektalna hirurgija

Biografija

Rodjen 1961. u Beogradu. Studije Medicinskog fakulteta Novi Sad pohađao od 1979 – 1986, diplomirao opštu medicinu 1986. Obavio obavezan lekarski staž u Kliničkom centru, Novi Sad. Stručni ispit za doktora medicine položen 1988. u Beogradu.

Klinički lekar – Institut za plućne bolesti Vojvodine S.Kamenica 1985-1988, u statusu volontera 

Specijalizacija opšte hirurgije 1989 – 1994. – Klinika za Operativni onkologiju IOV S.Kamenica

Položio specijalistički ispit 1994.

Edukacija iz laparoskopske hirurgije YUEH Beograd 1996 -1998.

Zvanje instruktora laparoskopske hirurgije i ginekologije – institut JUEH Beograd 1999 

Šef odeljenja za endoskopsku hirurgiju – 2000 do 2016.  IOV S.Kamenica

Šef odseka za Endokrinu hirurgiju i bolesti mekih tkiva -2017. do danas.

2013 – 2014. Akademske specijalističke studije iz oblasti Onkologije, položena subspecijalizacija 

 1. titula Primarijus od strane SLD Srbije

Najnaznačnije edukacije

 • Brno, Češka republika 1998 – Kurs evropske asocijacije parenteralne nutricije
 • 2000. Kurs iz minimalno invazivnih tehnika, u operativnom lečenju preponskih kila 
 • Minimalno invazivne operativne tehnike u kolorektalnoj hirurgiji u Evropskom hirurškom institutu – Hamburg SR Nemačka 2003
 • KC Ljubljana 2006, 2007 – Hirurgija jetre
 • Onkolpastične procedure u hirurgiji dojke – Evropski kurs 2010
 • Više radova i publikacija, predavanja u okviru hirurške sekcije Srbije i Vojvodine,  kao i autorstvo poglavlja u udžbeniku hirurgije vezano za hirurgiju štitaste žlezde, dato u prilogu.
 • Kao instruktor laparoskopske hirurgije više obučenih lekara na Iov za samostalni rad laparoskopske tehnike.
 • Edukator za hirurgiju štitaste žlezde – OB Zrenjanin

Članstvo u profesionalnim udruženjima

 1.     Član Hirurške sekcije SLD, DLV, 
 2.     Članstvo u nacionalnoj asocijaciji laparoskopske hirurgije(JUEH), instruktor za polje hirurgije i ginekologije
 3.    Član evropskog udruženja laparoskopske hirurgije (EAES)
 4.     Član i jedan od osnivača nacionalnog udruženja endokrinih hirurga Srbije (UOHS)
 5.     European Society of Surgical Oncology (ESSO) 
 6.     Udruženje endoskopskih hirurga Srbije (UEHS)
Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻