New Hospital Logo

dr Bojan Mrđanov

dr Bojan Mrđanov

Spec. ginekologije i akušerstva

Biografija:

Rođen 1974. godine u Subotici,gde je završio osnovnu i srednju školu.

Medicinski  fakultet  završio u Novom sadu 2000. godine.

Nakon služenja vojnog roka, radi kao lekar opšte prakse do 2005.godine.

Specijalističke studije iz Ginekologije i Akušerstva završo 2009. godine u GAK Novi Sad.

Zaposlen u Opštoj bolnici u Subotici od 2005. godine na odeljenju ginekologije i akušerstva.

Bavi se operativnom ginekologijom sa akcentom na endoskopsku hirurgiju,  mentor i učitelj mu je  bio Prim. dr Luka Anđelić.

2016.godine  boravio u Olimpusovom trening centru u Hamburgu gde je završio napredni kurs iz Laparoskopske hirurgije.

Usluge koje obavlja kao lekar su:

    • Otvorene i laparoskopske operacije materice(histerektomija,miomektomija)
    • Otvorene i laparoskopske operacije jajnika i jajovoda(cistektomija,salpingektomija,adneksektomija)
    • Vaginalni pristup(histerektomija,prednja i zadnja plastika vaginalnog zida)
    • Operacije grlića materice.