New Hospital Logo

Mr sci. med. Ljiljana Ristovski

dr ljiljana ristovski pedijatrija new hospital

Mr sci. med. Ljiljana Ristovski

Pedijatar i gastroenterohepatolog

Medicinski fakultet završila u Beogradu. Specijalizirala pedijatriju na institutu “Dr Vukan Čupić” na Novom Beogradu.
Magistrirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Subspecijalizaciju iz oblasti gastroenterohepatologije završila na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
Na IZZZDIO Vojvodine bila dugogodišnji načelnik odeljenja za patologiju malog deteta, potom šef kabineta za poremećaj ishrane.