New Hospital Logo

dr Snežana Blažić

dr Snežana Blažić

Spec. pedijatrije

Dr Snežana Blažić

specijalista pedijatrije

Rođena 20.06.1975. u Novom Sadu
Osnovnu školu “Moša Pijade” u Budisavi i srednju medicinsku školu “7.april” u
Novom Sad završila sa odličnim uspehom
Studije medicine upisala 1994.
Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2002. sa prosečnom
ocenom 8.74 (ocena iz Pedijatrije 10)
Zasnovala radni odnos u Domu zdravlja Žabalj u julu 2004., radila u Službi
opšte medicine I Službe hitne medicinske pomoći do 2010. godine
Specijalističke studije iz pedijatrije upisala u aprilu 2010., a završila u junu
2014. ocenom odličan.
Po završetku specijalizacije obavljam poslove preventivnih I kurativnih pregleda u Domu
zdravlja Žabalj.
2018. Institut za majku I dete “dr Vukan Čupić” u Beogradu edukacije 1x godišnje 14 dana na
Odeljenju intezivne nege I terapije od 2018.
2021. član tima za pedijatriju Stetoskop info
2022. Obavljam poslove preventivnih u kurativnih pedijatrijksih pregleda u Opšta Bolnica New
Hospital
Poseduje aktivno znanje engleskog jezika i rada na računaru, služi se
nemačkim jezikom
Član Srpskog lekarskog društva

 

 

Usluge koje lekar obavlja:

Redovni pedijatrijski pregledi

Pedijatrijsko savetovalište

Obrada pupčanog patrljka

Obrada površinske rane i opekotina