New Hospital Logo

Dr Tamara Gavrić

Dr Tamara Gavrić

Lekar opšte prakse

Usluge koje lekar obavlja:
  • Preventivni i kurativni pregledi na nivou primarne zdravstvene zaštite kroz rad u ambulanti i na terenu, u sklopu patronažne službe.
  • Rad u sklopu sekundarne zdravstvene zaštite na stacionarnom odeljenju kao klinički lekar.
  • Telefonske konsultacije kroz rad u call centru
Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻