New Hospital Logo

Dr Vladimir Đan

Dr Vladimir Đan

Spec. ortopedske hirurgije i traumatologije

Usluge koje lekar obavlja:

  • Dijagnostika i lečenje deformiteta kičmenog stuba kod dece (konzervativno i operativno lečenje)
  • Traumatologije koštano-zglobnog sistema kod dece (zbrinjavanje i lečenje preloma dečijeg i adolescentnog uzrasta)
  • Dijagnostika i lečenje razvojnog poremećaja kukova (UZ kukova novorođenačkom i odojačkom dobu)
  • Lečenje urođenih i stečenih deformiteta stopala (krivo stopalo, ravno stopalo, uvrnuto stopalo)
  • Lečenje deformiteta kolena i potkolenice kod dece ( X noge, O noge )
  • Dijagnostika i lečenje bola u kuku (tranzitorni sinovitis, Pertesovo oboljenje, skliznuće glave butne kosti)
  • Sportska medicina i bolesti prouzrokovane rastom
  • Hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji
Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻