New Hospital Logo

dr Miloš Kovačević

Opšta Bolnica Novi Sada

dr Miloš Kovačević

spec. plastične i rekonstruktivne hirurgije

Usluge koje lekar obavlja:

 • Estetska hirurgija
 • Anti aging medicina
 • Hirurgija promena i tumora kože i mekih tkiva
 • Hirurgija šake
 • Rekonstruktivna hirurgija

Biografija

.Dr Miloš Kovačević rođen je 1984. godine, u Novom Sadu, gde je završio osnovne akademske studije medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Specijalizaciju iz plastične i rekonstruktivne hirurgije proveo je u Kliničkom centru Vojvodine. Specijalistički ispit položio 2019. godine.

Radno iskustvo:

 • 2019-2021. Specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije- JZU bolnica Zvornik, Republika Srpska
 • 2013- 2019. Klinički lekar i lekar na specijalizaciji- JZU bolnica Zvornik, Republika Srpska
 • 2012. Odeljenski lekar u Hirurškoj bolnici „Parks- Dr Dragi“, Novi Sadđ
 • 2011-2012. Klinički lekar na Klinici za vaskularnu i transplantacionu hirurgiju KCV Novi Sad

Reference, stručni radovi, članstva:

 • Član srpskog udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (SRBPRAS)
 • Član udruženja hirurga Republike Srpske
 • Kurs mikrohirurške tehnike- 14. kongres evropske federacije društava za mikrohirurgiju (EFSM)- Beograd, 2018.
 • Učesnik na više domaćih i mađunarodnih kongresa i stručnih skupova
Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻