New Hospital Logo

Prof. dr Miroslav Ilić

Prof. dr Miroslav Ilić

Spec. maksilofacijalne hirurgije

Biografija

Prof. dr Miroslav P. Ilić, redovni profesor maksilofacijalne hirurgije Medicinski fakultet, Novi Sad. Rođen je 02.01.1965. u Čačku.

Obrazovanje:

1971-1983. Osnovna i Srednja medicinska škola u Novom Sadu.

1983- avgust 1988. Medicinski fakultet, smer Opšte medicine.

1991 – 1995.Specijalističke studije iz maksilofacijalne hirurgije Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu. Mentori: Prim.dr Vladimir Čanji i Prof.dr Asen Džolev.

1988-1990. Magistarske studije smer Klinička farmakologija, Medicinski fakultet Novi Sad

Jun 1993. odbranjena magistarska teza: „Uticaj aluminijum-hlorida na prolazak lekova kroz CNS nakon intraartreijske aplikacije, Medicinski fakultet u Novom Sadu.

1991- maj 1994. Medicinski fakultet u Novom Sadu smer Stomatologija. Diplomira kao prvi student u istoriji Medicinskog fakulteta u Novom Sadu koji je diplomirao na dva odseka – medicini i stomatologiji.

April 1995. položen specijalistički ispit iz maksilofacijalne hirurgije.

Jun 2003. odbranjena doktorska disertacija: „Vrednost sentinelne biopsije kod pacijenata sa oralnim karcinomom. Mentor prof. dr Asen Džolev

Radno iskustvo:

  • Rad u zdravstvu:

1988-89. Zaposlen na Medicnskom fakultetu u Novom Sadu gde obavlja obavezni lekarski staž

01.07.1989. Zasniva radni odnos na neodređeno vreme na Klinici za maksilofacijalnu i oralnu hirurgiju Instituta za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, na jedno od devet radnih mesta koja su od strane tadašnjeg SIZ-a za usmereno obrazovanje bila otvorena za najbolje diplomirane studente medicine. Integracijom Instituta za hirurgiju u KC Novi Sad nastavlja radni odnoj u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

1991-95. specijalizant maksilofacijalne hirurgije, istovremeno studira na stomatološkom fakultetu uvidevši potrebu dvojne edukacije – medicine i stomatologije, za uspešno bavljenje strukom.

April 1995. lekar specijalista

2005 – danas – Načelnik Odelenja za tumore Klinike za MFH

  • Rad u prosveti:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu:

1996-2004. Asistent u nastavi za predmete Maksilofacijalna hirurgija za studente stomatologije i Stomatologija sa maksilofacijalnom hirurgijom za studente medicine, povremeno angažovan za održavanje praktičnih vežbi iz Radiologije za studente stomatologije

April 2004-april 2009. Docent

April 2009 – april 2014. Vanredni profesor

April 2014 – danas Redovni profesor

Od 2005 –2016. i 2019. do danas šef Katedre za stomatologiju sa maksilofacijalnom hirurgijom

Od 2004. jedini je nastavnik koji obavlja nastavni proces za studente medicine i stomatologije na engleskom jeziku na Medicinskom fakultetu na predmetima Maxillofacial Sugery i Dentistry with Maxillofacial Surgery. Godine 2020. dobijen sertifikat od strane Univerziteta u Novom Sadu za validaciju održavanja nastave na engleskom jeziku.

Više puta od strane studeneta biran za omiljenog vežbodržača i omiljenog profesora.

Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci:

2005-2016. Profesor iz predmetu Maksilofacijalna hirurgija za studente stomatologije

  • Rad u privatnoj praksi:

Od aprila 2006. radi u dopunskom radnom odnosu u Stomatološkoj poliklinici „Poliklinika Ilić“ u Novom Sadu. Među prvim hirurzima u Novom Sadu, pre više od 20 godina,  počeo je da se bavi oralnom implantologijom.

Reference, stručni radovi i članstvo u stručnim i naučnim asocijacijama:

Član Društva lekara Vojvodine – Srpskog lekarskog društva, član Udruženja za maksilofacijalnu hirurgiju Srbije, član sekcije za Onkologiju glave i vrata Srbije.

Međunarodne asocijacije: EACMFS (European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery) od 1996. godine.

Autor i koautor: Udžbenici 2, monografije, poglavlje u naučnim knjigama 8, reference međunarodnog nivoa: 8, reference nacionalnog nivoa: 22, saopštenja na međunarodnim skupovima: 85, saopštenja na domaćim načnim skupovima: 28. Predavanja po pozivu u inostranstvu: 2

Učestvovao je na preko 60 kongresa, konferencija, simpozijuma, kurseva, work-shop-ova u inostranstvu, kao učesnik i kao predavač.

Mentor jedne doktorske disertacije, mentor 2 magistarska rada, mentor 10 diplomskih radova studenata stomatologije na srpskom i engleskom jeziku.

Naučni projekti: 2

2002-2005. Član Upravnog odbora KCV

 

Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻