New Hospital Logo
deco

Provera prohodnosti jajovoda – Hysterosalpingo-Foam Sonography (HyFoSy) – ExEm® gel

Priprema VTO

Hysterosalpingo-Foam Sonography (HyFoSy)

je dijagnostički postupak koji se koristi za proveru prohodnosti jajovoda (falopijevih cevi) kod žena. Ovaj postupak uključuje primenu specijalnog kontrasta, obično ExEm® gel-a, kako bi se bolje vizualizovali jajovodi i utvrdila njihova prohodnost. Evo kako obično izgleda postupak HyFoSy:

  1. Priprema: Pre početka postupka, pacijent će obaviti pregled i može biti upućen na pregled PAPA testa i druge relevantne testove. Ovo će pomoći u isključivanju kontraindikacija i pripremi za postupak.
  2. Kontrastni gel (ExEm® gel): ExEm® gel je poseban kontrastni agens koji se koristi tokom postupka. Ovaj gel se ubrizgava u matericu kako bi se popunile falopijevih cevi. Gel stvara kontrast na ultrazvučnom snimku, omogućavajući lekaru da bolje prati putanju gela kroz jajovode.
  3. Ultrazvuk: Lekar koristi ultrazvučni aparat kako bi pratio putanju ExEm® gela kroz jajovode. Ultrazvuk omogućava vizualizaciju materice, jajnika i jajovoda.
  4. Provera prohodnosti: Dok se ExEm® gel ubacuje u matericu i jajovode, lekar pažljivo posmatra kako se gel širi kroz jajovode. Ako su jajovodi prohodni, gel će slobodno prolaziti kroz njih i izlaziti na kraju jajovoda. Ova prohodnost jajovoda potvrđuje se ultrazvučnim slikama i praćenjem gela.
  5. Zaključak i analiza: Nakon završetka postupka, lekar će proceniti rezultate i zaključiti da li su jajovodi prohodni ili postoji neka prepreka. Ako postoji prepreka, to može ukazivati na potencijalne probleme sa plodnošću.

HyFoSy postupak je koristan za utvrđivanje prohodnosti jajovoda, što je bitno za planiranje trudnoće. Ako postoje bilo kakvi problemi sa prohodnošću jajovoda, lekar može razmotriti dalje postupke lečenja ili asistirane reproduktivne tehnologije kako bi se prevazišli problemi sa plodnošću. Važno je razgovarati sa svojim lekarom o rezultatima i mogućim koracima nakon HyFoSy postupka.

Doktori

Provera prohodnosti jajovoda – Hysterosalpingo-Foam Sonography (HyFoSy) – ExEm® gel

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.

phone 021 3000 505 / 069 8400 505
Cena pregleda 25.000 RSD
Zakazivanje srpski

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.

Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻