New Hospital Logo
deco

Distalne resekcije pankreasa (RAMPS)

Heptobilijarna i pankreasna hirurgija

Distalna resekcija pankreasa

poznata i kao procedura resekcije pankreasa sa slezine, RAMPS (Radical Antegrade Modular Pancreatic Resection), je hirurška procedura koja uključuje uklanjanje distalnog (donjeg) dela pankreasa i slezine, zajedno sa okolnim limfnim čvorovima i, po potrebi, drugim susednim strukturama. Ova procedura se obično primenjuje u slučajevima pankreasnih tumora, posebno malignih tumora glave pankreasa ili tumora na spoju glave i tela pankreasa.

Evo nekoliko ključnih informacija o distalnoj resekciji pankreasa (RAMPS):

  1. Indikacije: Distalna resekcija pankreasa se primenjuje kod pacijenata sa malignim ili agresivnim tumorima u distalnom delu pankreasa ili glavi pankreasa koja se širi u distalni deo. Ova procedura se može koristiti i za benigna stanja, ali je češća u slučajevima maligniteta.
  2. Priprema pacijenta: Pre operacije, pacijent će biti podvrgnut nizu dijagnostičkih testova kako bi se potvrdila dijagnoza i procenila opšta zdravstvena stanja. Takođe će biti pripremljeni za hirurški zahvat.
  3. Hirurška procedura: Tokom RAMPS-a, hirurg će pažljivo pristupiti pankreasu i slezini, izolovati ih od okolnih struktura i ukloniti ih. Ova procedura može zahtevati i uklanjanje okolnih limfnih čvorova kako bi se sprečilo širenje tumora. Takođe se može izvršiti rekonstrukcija preostalog pankreasa, žučnih puteva i creva kako bi se obezbedila normalna funkcija.
  4. Otvorena ili laparoskopska procedura: RAMPS se može izvesti otvorenom hirurškom tehnikom (veća incizija) ili laparoskopski (minimalno invazivno) zavisno od specifičnih okolnosti i veštine hirurga.
  5. Oporavak: Oporavak nakon distalne resekcije pankreasa može biti dug i zahtevan. Pacijenti će biti praćeni u bolnici tokom perioda oporavka kako bi se pratili postoperativni simptomi i komplikacije. Ishrana će biti postepeno uvedena, a pacijenti će se podvrgnuti redovnim kontrolama kako bi se pravilno upravljalo postoperativnim efektima i osigurala normalna funkcija preostalog dela pankreasa.
  6. Komplikacije: Kao i kod svih hirurških procedura, distalna resekcija pankreasa može biti povezana sa određenim rizicima i komplikacijama, uključujući krvarenje, infekciju, probleme sa pankreasom (pankreatitis) i druge. Lekari će pratiti pacijente i preduzeti mere za rešavanje ovih komplikacija ako se pojave.

Distalna resekcija pankreasa je složena hirurška procedura koja se primenjuje kako bi se lečili maligni tumori i drugi ozbiljni problemi u pankreasu i susednim strukturama. Odluka o izvođenju ove procedure se donosi na osnovu specifičnih okolnosti svakog pacijenta i obavlja se u konsultaciji između pacijenta i medicinskog tima.

Doktori

Distalne resekcije pankreasa (RAMPS)

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.

phone 021 3000 505 / 069 8400 505
Cena pregleda 520.000 RSD
Zakazivanje srpski

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.

Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻