New Hospital Logo
deco

Kreiranje loop kolostome

Hirurgija debelog creva

Loop kolostoma

je hirurški postupak koji podrazumeva privremeno izvođenje dela debelog creva kroz otvor napravljen u trbušnom zidu kako bi se omogućila eliminacija fekalnih materija iz tela. Ovaj postupak se često izvodi kod pacijenata koji prolaze kroz operacije debelog creva ili resekcije creva, a potrebno je privremeno preusmeriti tok fecesa kako bi se omogućilo ozdravljenje ili oporavak.

Evo kako se kreira loop kolostoma:

  1. Priprema pacijenta: Pre operacije, pacijent će biti podvrgnut medicinskom pregledu i evaluaciji kako bi se utvrdilo da li je kandidat za loop kolostomu. Ova priprema uključuje ocenu opšteg zdravstvenog stanja, laboratorijske testove i druge dijagnostičke procedure.
  2. Anestezija: Operacija za kreiranje loop kolostome obično se izvodi pod opštom anestezijom kako bi se pacijentu omogućio bezbolan postupak.
  3. Izbor mesta za kolostomu: Hirurg će odabrati odgovarajuće mesto na trbušnom zidu za postavljanje kolostome. Mesto će biti pažljivo izabrano kako bi se osiguralo pravilno funkcionisanje kolostome i omogućio lak pristup za njegovo održavanje.
  4. Kreiranje otvora: Hirurg će napraviti rez na trbušnom zidu na mestu odabranom za kolostomu. Zatim će se deo debelog creva izvući kroz ovaj otvor i fiksirati na trbušnom zidu kako bi se stvorila kolostoma.
  5. Fiksiranje kolostome: Deo creva koji je izvučen kroz otvor biće fiksiran na trbušnom zidu i pričvršćen za kožu pomoću posebnih medicinskih materijala. Ovo će omogućiti siguran i stabilan položaj kolostome.
  6. Postavljanje odvodne torbe: Nakon što je kolostoma stvorena, pacijentu će biti postavljena odvodna torba preko otvora kolostome. Ova torba će služiti za prikupljanje fecesa i omogućiti pacijentu da se brine o kolostomi.
  7. Oporavak i nega: Pacijent će biti obučen kako da brine o kolostomi, uključujući kako da promeni odvodnu torbu i održava higijenu. Oporavak nakon operacije loop kolostome obično zahteva prilagođavanje na novu situaciju i savete od medicinskog osoblja.

Važno je napomenuti da je loop kolostoma privremena procedura i da će pacijent, nakon što se oporavi od osnovnog medicinskog problema koji je zahtevao kolostomu, kasnije podvrgnuti hirurškoj proceduri za vraćanje normalnog crevnog trakta. Ovaj postupak se obično izvodi kako bi se uklonila kolostoma i omogućilo normalno varenje.

Doktori

Kreiranje loop kolostome

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.

phone 021 3000 505 / 069 8400 505
Cena pregleda 180.000 RSD
Zakazivanje srpski

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.

Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻