New Hospital Logo
deco

Pregled pulmologa sa spirometrijom sa bronhodilalatornim testom

Pulmologija

Pregled pulmologa koji uključuje spirometriju sa bronhodilatatornim testom

je dijagnostička procedura koja se koristi za procenu funkcije pluća i dijagnozu različitih plućnih oboljenja, poput astme i hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP).

Proces pregleda uključuje sledeće korake:

 1. Anamneza i fizički pregled:
  • Pulmolog će uzeti detaljnu anamnezu, uključujući simptome, istoriju bolesti, pušački status i izloženost faktorima rizika.
  • Izvršiće se fizički pregled, uključujući auskultaciju pluća.
 2. Spirometrija:
  • Pacijent sedi i koristi nosnu štipaljku kako bi disao samo kroz usta.
  • Pacijent diše u spirometar, uređaj koji meri volumen i brzinu vazduha koji ulazi i izlazi iz pluća.
  • Tokom testa, pacijent će nekoliko puta maksimalno udahnuti i izdahnuti po uputstvima zdravstvenog radnika.
 3. Bronhodilatatorni test:
  • Nakon osnovnog spirometrijskog testa, pacijentu se daje bronhodilatator (lek koji širi bronhije), obično u obliku inhalatora.
  • Posle primene bronhodilatatora, potrebno je sačekati određeno vreme (obično 15-30 minuta) kako bi lek delovao.
  • Spirometrija se ponavlja kako bi se videlo da li je došlo do poboljšanja u funkciji pluća nakon primene bronhodilatatora.
 4. Analiza rezultata:
  • Pulmolog analizira rezultate spirometrije pre i posle primene bronhodilatatora.
  • Poboljšanje u spirometrijskim parametrima nakon primene bronhodilatatora može ukazivati na reverzibilnu komponentu opstrukcije disajnih puteva, što je često slučaj kod astme.

Šta spirometrija meri:

 • FVC (Forced Vital Capacity): Maksimalna količina vazduha koju pacijent može snažno i brzo izdahnuti nakon maksimalnog udaha.
 • FEV1 (Forced Expiratory Volume in 1 second): Količina vazduha koju pacijent može snažno izdahnuti u prvoj sekundi izdaha.
 • FEV1/FVC ratio: Procenat FVC koji se izdahne u prvoj sekundi, ključni pokazatelj opstruktivnih bolesti.

Priprema za pregled:

 • Pacijent bi trebalo da izbegava pušenje i teške fizičke aktivnosti nekoliko sati pre testa.
 • Uputstvo o tome da li treba prekinuti upotrebu određenih lekova pre testa biće pruženo od strane lekara.

Rezultati i dalji koraci:

 • Rezultati testa pomažu pulmologu da postavi dijagnozu i preporuči odgovarajuću terapiju.
 • Ukoliko se identifikuje oboljenje poput astme ili HOBP-a, lekar može propisati odgovarajuće lekove i plan lečenja.

Ovaj pregled je ključan za rano otkrivanje i praćenje plućnih bolesti, omogućavajući bolje upravljanje i tretman ovih stanja.

Doktori

Pregled pulmologa sa spirometrijom sa bronhodilalatornim testom

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.

phone 021 3000 505 / 069 8400 505
Cena pregleda 8.500 RSD
Zakazivanje srpski

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.

Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻