New Hospital Logo
deco

PA i profil pluća RTG

Respiratorni sistem

PA i profil pluća

su dva osnovna tipa rendgenskih snimaka pluća koji se koriste u dijagnostici plućnih bolesti i poremećaja. Evo kako se izvode i kada se koriste:

1. PA pluća (posteroanteriorni snimak pluća):

  • Izvođenje: Pacijent stoji ispred rendgenskog aparata okrenut leđima prema rendgenskom filmu ili detektoru. Ruke će držati na bokovima ili ispružene napred.
  • Cilj: Cilj ovog snimka je dobiti sliku pluća gledano sa leđa i predstavlja osnovni pregled pluća. PA pluća se često koristi za rutinske rendgenske preglede pluća i za praćenje različitih plućnih stanja.

2. Profil pluća (lateralni snimak pluća):

  • Izvođenje: Pacijent stoji bočno u odnosu na rendgenski aparat, sa jednom stranom tela okrenutom prema rendgenskom filmu ili detektoru. Ruka sa iste strane se obično postavlja iznad glave.
  • Cilj: Cilj ovog snimka je dobiti sliku pluća gledano sa strane, što omogućava lekarima da bolje procene dubinske strukture pluća, kao i da identifikuju potencijalne promene u boji i teksturi plućnog tkiva.

Oba tipa snimaka se često koriste zajedno kako bi se dobila sveobuhvatna slika pluća. PA snimak pruža frontalni pogled, dok profil pluća omogućava bočni pogled. Ovi snimci se često koriste za dijagnozu različitih plućnih stanja, uključujući pneumoniju, tuberkulozu, tumore pluća, povrede i druge patološke promene.

Važno je napomenuti da se radiografi pluća (rendgenski snimci) često koriste kao početni korak u dijagnostičkom procesu, a da se za dalju evaluaciju i precizniju dijagnozu često koriste i druge dijagnostičke metode poput CT (kompjuterizovane tomografije) i MRI (magnetne rezonance).

Doktori

PA i profil pluća RTG

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.

phone 021 3000 505 / 069 8400 505
Cena pregleda 3.500 RSD
Zakazivanje srpski

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.

Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻