New Hospital Logo
deco

Ekspertni ultrazvuk trudnice

ginekologija

Ekspertni ultrazvuk trudnice

je specijalizovani ultrazvučni pregled koji se obavlja tokom trudnoće kako bi se detaljno procenilo zdravlje i razvoj fetusa. Ovaj pregled se obavlja od strane stručnjaka za fetalni ultrazvuk ili perinatologa, koji su specijalizovani za dijagnostiku i praćenje trudnoće, posebno u slučajevima visokog rizika ili kada postoje određene komplikacije. Evo nekoliko ključnih aspekata ekspertnog ultrazvuka trudnice:

  1. Pregled anatomije fetusa: Ekspertni ultrazvuk omogućava detaljan pregled anatomije fetusa kako bi se utvrdile eventualne abnormalnosti. Ovo uključuje procenu srca, mozga, kičmenog stuba, ekstremiteta i drugih organa.
  2. Procena rasta i razvoja: Stručnjak će pažljivo meriti različite delove tela fetusa, uključujući dužinu, obim glave i trbuha, kako bi se procenio rast i razvoj. Ovo pomaže u identifikaciji eventualnih zaostajanja u rastu.
  3. Procena protoka krvi: Ultrazvuk može identifikovati protok krvi kroz fetalne krvne sudove, uključujući i placentalni protok. Ovo je važno za praćenje ispravnog snabdevanja fetusa hranljivim materijama i kiseonikom.
  4. Praćenje komplikacija: Ekspertni ultrazvuk se često koristi za praćenje trudnoća koje su podložne komplikacijama, kao što su gestacijski dijabetes, visoki krvni pritisak, prevremeni rad ili druge komplikacije.
  5. Identifikacija višeplodnih trudnoća: Stručnjak će pažljivo pregledati trudnice koje nose višeplodne trudnoće kako bi identifikovao eventualne komplikacije ili probleme sa rastom fetusa.
  6. Procena položaja fetusa: Ultrazvuk se koristi za procenu položaja fetusa u materici, što je važno za planiranje porođaja i eventualnu potrebu za carskim rezom.
  7. Dopunska ispitivanja: U nekim slučajevima, ekspertni ultrazvuk može biti praćen drugim dopunskim ispitivanjima, kao što su amniocenteza ili biopsija horionskih resica, kako bi se postavila tačna dijagnoza.

Ekspertni ultrazvuk trudnice se često obavlja u više termina tokom trudnoće, posebno u slučajevima visokog rizika ili kada postoje određene indikacije. Ovaj pregled pomaže lekarima da pruže optimalnu negu trudnicama i da blagovremeno identifikuju eventualne probleme ili komplikacije kako bi se preduzele odgovarajuće mere.

Doktori

Ekspertni ultrazvuk trudnice

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.

phone 021 3000 505 / 069 8400 505
Cena pregleda 7.500 RSD
Zakazivanje srpski

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.

Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻