New Hospital Logo
deco

Pregled specijaliste nuklearne medicine

endokrinologija

Pregled specijaliste nuklearne medicine

je medicinski pregled koji se obavlja kod lekara specijaliziranog za nuklearnu medicinu. Ova grana medicine koristi male količine radioaktivnih materijala za dijagnostiku i lečenje različitih medicinskih stanja. Evo šta možete očekivati tokom pregleda kod specijaliste nuklearne medicine:

  1. Prikupljanje anamneze: Lekar će prvo razgovarati s vama o vašim simptomima, medicinskoj istoriji, alergijama i svim prethodnim dijagnozama i terapijama. Ovo pomaže lekaru da bolje razume razlog posete i postavi osnovna pitanja.
  2. Planiranje testa: Na osnovu razgovora i vaših simptoma, lekar će odlučiti koji nuklearnomedicinski test je potreban za dijagnostiku ili lečenje. Ovo može uključivati scintigrafiju, PET (pozitronska emisiona tomografija), SPECT (tomografija pojedinačnih fotona) ili druge nuklearnomedicinske postupke.
  3. Priprema za test: Za neke nuklearne medicinske testove, možda ćete morati da se pripremite unapred. To može uključivati postavljanje intravenske linije za ubrizgavanje radioaktivnih materijala, prestanak uzimanja određenih lekova, post ili drugu posebnu pripremu.
  4. Izvođenje testa: Na dan testa, radioaktivni materijal će biti primenjen (najčešće putem intravenske linije) u telo. Onda ćete čekati određeno vreme kako bi se materijal rasporedio unutar tela. Tokom tog vremena, lekar ili tehničar će obaviti skeniranje ili snimanje kako bi dobili slike unutrašnjosti tela.
  5. Skeniranje i interpretacija: Slike dobijene tokom testa će biti pažljivo analizirane od strane lekara specijaliste nuklearne medicine. Oni će tražiti abnormalnosti, promene u funkcionisanju organa ili druge relevantne informacije.
  6. Postupci praćenja i terapije: U nekim slučajevima, pregled specijaliste nuklearne medicine može rezultirati postavljanjem daljih dijagnostičkih ili terapijskih postupaka. Lekar će vam obično objasniti rezultate pregleda i predložiti sledeće korake.

Specijalista nuklearne medicine igra ključnu ulogu u postavljanju dijagnoze i lečenju različitih medicinskih stanja, uključujući kardiovaskularne bolesti, tumore, bolesti štitne žlezde i mnoge druge. Važno je slediti upute lekara i saradjivati tokom procesa dijagnostike i lečenja kako bi se postigao najbolji mogući rezultat.

Doktori

Pregled specijaliste nuklearne medicine

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.

phone 021 3000 505 / 069 8400 505
Cena pregleda 5.500 RSD
Zakazivanje srpski

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.

Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻