New Hospital Logo
deco

PCN

Radiologija

PCN (Percutaneous Nephrostomy)

je medicinski postupak koji se koristi za uspostavljanje privremenog ili trajnog otvora između bubrega i spoljašnje sredine. Ovaj postupak se često izvodi kada postoji opstrukcija mokraćnog sistema koja sprečava normalno proticanje urina iz bubrega u mokraćni sistem, što može biti uzrokovano kamenom, tumorom, ožiljkom ili drugim patološkim stanjima.

Evo kako se obično izvodi postupak PCN:

  1. Priprema pacijenta: Pacijent će biti obavešten o postupku i potencijalnim rizicima. Moguće je da će se zahtevati laboratorijske analize i druge pretrage pre postupka.
  2. Lokalna anestezija: Pre početka postupka, područje oko bubrega će se anestezirati lokalno kako bi se smanjila bol i nelagodnost.
  3. Vođenje igle: Lekar će koristiti rendgensku ili ultrazvučnu kontrolu kako bi vođenjem igle probio kožu, mišiće i bubrežnu regiju i uveo iglu u bubreg.
  4. Uvođenje drenažne cevi: Kroz iglu se ubacuje posebna cev (kateter) koja će omogućiti protok urina iz bubrega u spoljašnji rezervoar (vreću) ili direktno u mokraćni mjehur.
  5. Fiksiranje katetera: Kateter se fiksira na kožu kako bi bio sigurno postavljen i ne bi se pomerio.
  6. Drenaža i praćenje: Urin će početi da se odvodi kroz kateter. Tokom vremena, lekar će pratiti količinu i izgled urina kako bi ocenio funkciju bubrega i efikasnost postupka.

Postupak PCN omogućava normalan protok urina iz bubrega, ublažava simptome i komplikacije koje proizlaze iz opstrukcije mokraćnog sistema. Ovisno o potrebama pacijenta, PCN može biti privremeno rešenje ili dugoročno rešenje za držanje otvora za drenažu.

Doktori

PCN

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.

phone 021 3000 505 / 069 8400 505
Cena pregleda 60.000 RSD
Zakazivanje srpski

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.

Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻