New Hospital Logo
deco

Kontrolni pregled na hroničnu bol

Anesteziologija

Kontrolni pregled za hroničnu bol

obično uključuje praćenje stanja pacijenta kako bi se procenila efikasnost dosadašnjeg tretmana, identifikovali eventualni novi simptomi ili promene u stanju, i prilagodio plan lečenja prema potrebi. Evo šta može obuhvatiti kontrolni pregled za hroničnu bol:

  1. Prikupljanje informacija: Lekar će razgovarati s pacijentom o njegovim trenutnim simptomima, intenzitetu boli, promenama u svakodnevnim aktivnostima i eventualnim neželjenim efektima lekova koji su korišćeni.
  2. Fizički pregled: Lekar će izvršiti fizički pregled kako bi proverio trenutno stanje pacijenta, uključujući pokretljivost, senzacije, tonus mišića i druge relevantne parametre.
  3. Pregled rezultata testova: Ako su prethodno naručeni dijagnostički testovi (npr. rendgenski snimci, MR, CT), lekar će pregledati rezultate kako bi procenio eventualne promene ili progresiju u pacijentovom stanju.
  4. Procena tretmana: Lekar će razgovarati o dosadašnjem iskustvu pacijenta s trenutnim tretmanima, uključujući lekove, terapije, vežbe i druge modalitete lečenja. Cilj je utvrditi da li je postignuto zadovoljavajuće olakšanje od bola i da li je potrebno prilagoditi plan lečenja.
  5. Psihološka procena: Hronični bol često ima psiho-socijalnu komponentu. Lekar može razgovarati s pacijentom o emocionalnom stanju, nivou stresa, anksioznosti ili depresije koji mogu uticati na percepciju bola.
  6. Prilagođavanje plana lečenja: Na osnovu informacija prikupljenih tokom pregleda, lekar će zajedno s pacijentom razmotriti prilagođavanje plana lečenja. To može uključivati promenu doza lekova, dodatak novih terapeutskih modaliteta ili preporuke za dodatne intervencije.
  7. Edukacija i podrška: Lekar će pružiti edukaciju pacijentu o upravljanju hroničnim bolom, strategijama samopomoći i resursima koji su mu dostupni. Takođe, pružaće emocionalnu podršku i motivaciju za dalje korake u lečenju.

Kontrolni pregledi su ključni za efikasno upravljanje hroničnom boli, a redovna komunikacija između pacijenta i lekara pomaže u postizanju optimalnih rezultata. Pacijenti trebaju otvoreno izražavati svoje brige i pitanja tokom kontrolnih pregleda kako bi se obezbedila adekvatna podrška.

Doktori

Kontrolni pregled na hroničnu bol

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.

phone 021 3000 505 / 069 8400 505
Cena pregleda 6.500 RSD
Zakazivanje srpski

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.

Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻