New Hospital Logo
deco

Hirurgija šake u regionalnoj anesteziji (osteosint eza falangi i MC kostiju Kirsnerovim iglama iii sa dva 2.0mm zavrtnja, higromi i sl.)

ortopedija

Hirurgija šake u regionalnoj anesteziji

za osteosintezu falangi i metakarpalnih kostiju uz upotrebu Kirsnerovih igala obuhvata operaciju ruke koja se izvodi uz primenu anestezije samo na određenom području ruke (regionalna anestezija). Ova vrsta anestezije omogućava pacijentu da ostane budan tokom operacije, ali će ne osećati bol na tretiranom području. Evo osnovnih koraka za ovu proceduru:

  1. Priprema pacijenta: Pacijent će biti postavljen u odgovarajući položaj na operacionom stolu kako bi hirurg imao dobar pristup ruci. Pre operacije, hirurg će objasniti postupak i odgovoriti na pitanja pacijenta.
  2. Regionalna anestezija: Pre operacije, anesteziolog će primeniti lokalni anestetik u oblasti ruke gde će se obaviti operacija. Ovaj anestetik će omamiti ruku i sprečiti osećaj bola tokom hirurškog zahvata.
  3. Sterilizacija: Hirurg će pažljivo sterilizovati područje operacije kako bi se smanjio rizik od infekcije.
  4. Incizija i pristup kostima: Hirurg će napraviti odgovarajuće incizije na ruci kako bi pristupio falangama i metakarpalnim kostima. Ove incizije omogućavaju hirurgu da postavi Kirsnerove igle i obavi osteosintezu, tj. postavljanje šrafova, pločica ili drugih implantata radi stabilizacije kostiju.
  5. Osteosinteza: Hirurg će pažljivo postaviti Kirsnerove igle ili druge implantate za fiksaciju kostiju kako bi obnovio anatomski položaj i funkciju kostiju u šaci.
  6. Provera i završetak: Nakon postavljanja implantata, hirurg će pažljivo pregledati kosti i osigurati da su pravilno postavljene. Incizije će biti zatvorene šavovima ili drugim tehnikama zatvaranja rane.
  7. Zbrinjavanje rane: Hirurg će postaviti sterilne zavoje ili obloge kako bi se sprečila infekcija i omogućio početak procesa zaceljenja.
  8. Saveti za negu: Pacijentu će biti pruženi saveti o postoperativnoj nezi, uključujući brigu o rani, promenu obloga i eventualne upute o lekovima ili ograničenjima aktivnosti.

Hirurgija šake u regionalnoj anesteziji za osteosintezu falangi i metakarpalnih kostiju može zahtevati određeno vreme za oporavak i fizikalnu terapiju kako bi se obnovila puna funkcija šake. Važno je pridržavati se uputa lekara kako biste osigurali bezbolan oporavak i sprečili komplikacije.

Doktori

Hirurgija šake u regionalnoj anesteziji (osteosint eza falangi i MC kostiju Kirsnerovim iglama iii sa dva 2.0mm zavrtnja, higromi i sl.)

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.

phone 021 3000 505 / 069 8400 505
Cena pregleda 85.000 RSD
Zakazivanje srpski

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.

Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻