New Hospital Logo
deco

Postavljanje VAC Abthera sistema (plus cena sistema)

Hirurgija trbušnog zida

VAC (Vacuum Assisted Closure) Abthera sistem

je medicinski uređaj koji se koristi za negu i lečenje otvorenih trbušnih rana i ranica. Ovaj sistem funkcioniše tako da stvara negativni pritisak (vakuum) iznad površine rane, što pomaže u izbacivanju tečnosti iz rane, poboljšava cirkulaciju krvi, i podržava proces zarastanja. Postavljanje VAC Abthera sistema je specifičan postupak koji treba izvesti od strane obučenog medicinskog osoblja. Evo opšteg pregleda kako se postavlja VAC Abthera sistem:

  1. Priprema pacijenta: Pacijent će biti postavljen u odgovarajući položaj kako bi se olakšalo postavljanje VAC Abthera sistema na trbušnu ranu. Moguće je da će biti potrebna opšta ili regionalna anestezija, ali to zavisi od specifičnog slučaja i potreba pacijenta.
  2. Priprema rane: Pre postavljanja sistema, rana će biti pažljivo očišćena i pripremljena. To uključuje uklanjanje nekrotičnog tkiva i svih stranih materijala iz rane kako bi se osigurala čista i prikladna površina za postavljanje sistema.
  3. Postavljanje sistema: VAC Abthera sistem se sastoji od specifičnih komponenata, uključujući crnu foliju koja se postavlja direktno preko rane, vakuumski sistem sa crevima, pumpom i kontejnerom za tečnost, i providnom zaštitnom folijom koja prekriva čitavu površinu. Crna folija će biti postavljena preko rane, dok će providna folija biti postavljena preko crne folije i oko oboda rane. Cevi će biti povezane sa vakuumskim uređajem i pumpom.
  4. Aktivacija sistema: Nakon što je sistem postavljen, medicinsko osoblje će aktivirati vakuumski uređaj kako bi stvorilo negativni pritisak iznad rane. Ovaj vakuum će pomoći u izvlačenju tečnosti iz rane i podržati zarastanje.
  5. Pratnja i održavanje: Tokom perioda korišćenja VAC Abthera sistema, pacijent će biti redovno praćen od strane medicinskog osoblja kako bi se osiguralo da sistem pravilno funkcioniše i da rana napreduje u procesu zarastanja. Tečnost koja se izbacuje iz rane će biti sakupljena u kontejneru i pažljivo praćena.
  6. Uklanjanje sistema: Kada je rana dovoljno zarasla i više nema potrebe za VAC Abthera sistemom, sistem će biti pažljivo uklonjen. Ovo će se obaviti od strane medicinskog osoblja kako bi se minimizirao rizik od povrede rane.

Važno je napomenuti da je postavljanje i upravljanje VAC Abthera sistemom specifično za svakog pacijenta i za svaki slučaj. Samo obučeno medicinsko osoblje treba da obavlja ovu proceduru i prati pacijenta tokom celog procesa lečenja.

Doktori

Postavljanje VAC Abthera sistema (plus cena sistema)

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.

phone 021 3000 505 / 069 8400 505
Cena pregleda 120.000 RSD
Zakazivanje srpski

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.

Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻