New Hospital Logo
deco

Pulmološki pregled sa spirometrijom

Pluća

Pulmološki pregled sa spirometrijom

je specifičan tip pregleda pluća koji uključuje upotrebu spirometra, medicinskog aparata koji meri plućnu funkciju. Ovaj pregled se obavlja kako bi se procenila kapacitet i performanse pluća, otkrile eventualne abnormalnosti u disanju i dijagnostikovala plućna oboljenja. Evo kako obično izgleda pulmološki pregled sa spirometrijom:

  1. Pregled anamneze: Tokom prvog dela pregleda, lekar će razgovarati sa pacijentom o njihovim simptomima, medicinskoj istoriji, pušačkom statusu, alergijama, prethodnim plućnim oboljenjima i drugim faktorima koji mogu uticati na plućnu funkciju.
  2. Priprema za spirometriju: Pacijent će biti upućen da sedne udobno i obavesti lekara o bilo kakvim fizičkim ili respiratornim problemima koji bi mogli uticati na test.
  3. Instrukcije za spirometriju: Lekar ili tehničar će objasniti pacijentu kako pravilno koristiti spirometar. To uključuje duboko udisanje, maksimalno izdahnuće (izdisaj) i snažno puhnuće u spirometar.
  4. Izvođenje spirometrije: Pacijent će duboko udahnuti, a zatim snažno izdahnuti u spirometar. Spirometar meri količinu vazduha koju pacijent može izdahnuti i brzinu izdisaja. Ovaj proces se ponavlja nekoliko puta kako bi se dobili tačni rezultati.
  5. Merenje plućne funkcije: Spirometar pruža informacije o različitim aspektima plućne funkcije, uključujući kapacitet pluća, brzinu izdisaja i druge parametre. Ovi rezultati se upoređuju sa standardnim vrednostima za određeni uzrast i spoljne faktore kako bi se procenila plućna funkcija.
  6. Tumačenje rezultata: Lekar će analizirati rezultate spirometrije i proceniti plućnu funkciju pacijenta. Ako postoje odstupanja od normalnih vrednosti ili sumnja na plućnu bolest, lekar će razmotriti dodatne korake za dijagnozu i lečenje.

Spirometrija je koristan dijagnostički alat koji pomaže u otkrivanju plućnih problema kao što su astma, hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP), restriktivna plućna oboljenja, plućne infekcije i druge respiratorne bolesti

Doktori

Pulmološki pregled sa spirometrijom

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.

phone 021 3000 505 / 069 8400 505
Cena pregleda 7.500 RSD
Zakazivanje srpski

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.

Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻