New Hospital Logo
deco

Revizija operativne rane

Hirurgija trbušnog zida

Revizija operativne rane

je medicinski postupak koji podrazumeva ponovno otvaranje i pregled operativne rane kako bi se ocenilo stanje i omogućila adekvatna nega i tretman. Ova procedura se obično izvodi ako postoji zabrinutost u vezi sa infekcijom rane, komplikacijama ili problemima sa zarastanjem nakon prethodne operacije. Evo nekoliko ključnih aspekata revizije operativne rane:

  1. Razlog za reviziju: Revizija operativne rane se može izvesti iz različitih razloga, uključujući sumnju na infekciju, prisustvo gnoja, oticanje, krvarenje, nekrotično tkivo, ili druge komplikacije. Lekar će obaviti detaljnu evaluaciju i doneti odluku o reviziji ako je to potrebno.
  2. Priprema pacijenta: Pre nego što se izvrši revizija rane, pacijent se može pripremiti na odgovarajući način. Ovo uključuje dezinfekciju operativnog područja i davanje anestezije kako bi se osigurala bezbolnost tokom procedure.
  3. Ponovno otvaranje rane: Hirurg pažljivo otvara operativnu ranu i pregleda unutrašnjost kako bi utvrdio prisustvo problema, kao što su infekcija, ožiljci, nekroza ili druge komplikacije.
  4. Čišćenje i uklanjanje nekrotičnog tkiva: Ako se tokom pregleda utvrdi prisustvo infekcije ili nekrotičnog (mrtvog) tkiva, hirurg će to pažljivo ukloniti kako bi omogućio zdravom tkivu da zaraste.
  5. Dreniranje: Ako postoji prisustvo gnoja ili tečnosti, može se izvesti drenaža kako bi se smanjila infekcija i olakšalo zarastanje.
  6. Zatvaranje rane: Nakon što se obavi revizija i adekvatno očisti i pripremi ranu, ona se može ponovno zatvoriti, bilo putem šivenja, upotrebe medicinskih obloga ili drugih metoda koje će omogućiti optimalno zarastanje.
  7. Nastavak praćenja: Pacijent će nastaviti da se prati i prati tokom procesa oporavka nakon revizije operativne rane. To uključuje praćenje vitalnih znakova i evaluaciju stanja rane tokom narednih dana i nedelja.

Revizija operativne rane je važna kako bi se sprečile ozbiljne komplikacije i omogućio brži proces ozdravljenja. Odluka o reviziji se donosi na osnovu specifičnih potreba pacijenta i kliničke procene lekara.

Doktori

Revizija operativne rane

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.

phone 021 3000 505 / 069 8400 505
Cena pregleda 210.000 RSD
Zakazivanje srpski

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.

Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻