New Hospital Logo
deco

Limfadenektomija pelvična

Opšta hirurgija

Pelvična limfadenektomija

je hirurški postupak koji se izvodi kako bi se uklonili limfni čvorovi iz pelvicne regije, tj. iz karlice. Ovaj postupak se često primenjuje kod pacijenata sa određenim tipovima karcinoma, posebno kod karcinoma karlice, prostate, mokraćne bešike, materice i drugih organa koji se nalaze u pelvicnoj regiji. Glavna svrha pelvične limfadenektomije je procena i uklanjanje limfnih čvorova koji mogu sadržavati metastaze od primarnog tumora.

Evo nekoliko ključnih informacija o pelvičnoj limfadenektomiji:

  1. Indikacije: Pelvična limfadenektomija se obično izvodi kod pacijenata sa karcinomom koji ima visok rizik od širenja na limfne čvorove u pelvicnoj regiji. Odluka o izvođenju pelvične limfadenektomije obično se donosi na osnovu histopatološke analize primarnog tumora i drugih faktora rizika.
  2. Hirurški pristup: Postupak može biti otvoren ili laparoskopski (minimalno invazivan). Laparoskopska pelvična limfadenektomija često ima manje incizije i brži oporavak u poređenju sa otvorenim postupkom, ali izbor hirurškog pristupa zavisi od individualnih faktora i veštine hirurga.
  3. Uklanjanje limfnih čvorova: Hirurg će identifikovati i ukloniti limfne čvorove u pelvicnoj regiji. Ovi čvorovi će biti poslati na histopatološku analizu kako bi se utvrdilo da li sadrže metastaze.
  4. Patohistološka analiza: Nakon uklanjanja limfnih čvorova, tkivo se šalje na patohistološku analizu. Ovo je ključni korak u određivanju prisustva metastaza i određivanju stadijuma karcinoma.
  5. Oporavak: Oporavak nakon pelvične limfadenektomije može potrajati nekoliko nedelja. Pacijenti će obično biti praćeni od strane medicinskog tima tokom perioda oporavka.
  6. Komplikacije: Kao i kod svakog hirurškog postupka, postoje potencijalne komplikacije, uključujući krvarenje, infekciju, oštećenje okolnih organa i probleme sa crevima.

Pelvična limfadenektomija je važan hirurški postupak u lečenju karcinoma u pelvicnoj regiji, jer pomaže u određivanju stadijuma bolesti i planiranju daljeg lečenja. Pre nego što se odluči za ovaj postupak, pacijenti treba da razgovaraju sa svojim onkologom ili hirurgom kako bi razumeli indikacije, rizike i očekivane koristi.

Doktori

Limfadenektomija pelvična

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.

phone 021 3000 505 / 069 8400 505
Cena pregleda 170.000 RSD
Zakazivanje srpski

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.

Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻