New Hospital Logo
deco

Multi-slajsni skener – MSCT vratne/ torakalne/ lumbosakralne kičme

CT skener - kompjuterizovana tomografija

Multi-slajsna kompjuterizovana tomografija (MSCT) vratne, torakalne ili lumbosakralne kičme

je dijagnostička procedura koja se koristi za detaljno ispitivanje i vizualizaciju kičmenog stuba u različitim segmentima. Ovaj tip pregleda omogućava lekarima da procene stanje kičme, identifikuju promene, povrede, degenerativne bolesti ili druge patološke promene u kičmi.

Evo kako obično izgleda MSCT pregled vratne, torakalne ili lumbosakralne kičme:

  1. Priprema: Pre pregleda, pacijent će biti informisan o potrebnoj pripremi, ako je potrebna. To obično uključuje promenu odeće i uklanjanje svih metalnih predmeta, kako bi se izbegla interferencija sa CT skenerom.
  2. Položaj: Pacijent će biti postavljen na stol skenera u odgovarajući položaj, u zavisnosti od segmenta kičme koji se pregleda. Na primer, za pregled vratne kičme, pacijent će ležati na leđima sa glavom okrenutom prema skeneru.
  3. Skeniranje: CT skener će izvršiti brze rotacije oko tela pacijenta i prikupiti seriju snimaka kičme u različitim ravni. Ovi snimci omogućavaju trodimenzionalni prikaz kičme.
  4. Kontrastno sredstvo (opciono): U nekim slučajevima, može biti potrebno primeniti kontrastno sredstvo putem intravenozne linije kako bi se bolje vizualizovale krvne sudove, tumori ili druge patološke promene u kičmi.
  5. Analiza rezultata: Dobijene slike će biti analizirane od strane radiologa ili lekara specijaliste za radiologiju kako bi se procenilo stanje kičme i identifikovali eventualni problemi ili patološke promene.

MSCT pregled kičme može se koristiti za dijagnostikovanje različitih stanja kao što su hernija diska, osteoartritis, tumori, povrede kičme, ili druge bolesti kičme. Ovisno o razlogu za pregled, lekar će odabrati određeni segment kičme koji treba pregledati.

Važno je napomenuti da, iako je MSCT koristan za procenu kičme, to je radiološki pregled koji koristi rendgenske zrake, pa se kontrastno sredstvo može primeniti samo ako je to neophodno i u dogovoru sa pacijentom kako bi se smanjio rizik.

Doktori

Multi-slajsni skener – MSCT vratne/ torakalne/ lumbosakralne kičme

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.

phone 021 3000 505 / 069 8400 505
Cena pregleda 11.000 RSD
Zakazivanje srpski

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.

Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻